Společnost lékařů a zdravotnických pracovníků v sociálních službách ČLS JEP

 

   Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách zvolila nového předsedu

Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách založili před několika lety MUDr. Petr Bouzek, JUDr. Eduard Kaplan a MUDr. Libor Svět. Důvodem k vzniku společnosti byla nespokojenost se situací lékařů a zdravotníků pracujících v zařízeních sociálních služeb, zejména v domovech pro seniory. Před dvěma lety se Společnost stala součástí České lékařské společnosti Jana Evagenlisty Purkyně.  Jejím cílem je napomoci řešit problémy vznikající nepropojeností sociálně zdravotního pomezí v sociálních službách. V praxi tak dochází k velkým problémům, kdy klienti sociálních služeb potřebují více zdravotní péče, kterou jim pobytová zařízení, jež jsou ambulantními zařízeními, nemohou poskytovat, a když ji poskytují, nejsou jim zdravotní úkony propláceny zdravotními pojišťovnami.  

Novým předsedou Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách byl zvolen MUDr. Radoslav Svoboda, kterého jsme požádali o krátký rozhovor. ...více

 

PŘIHLÁŠKA ŘÁDNÉHO ČLENA ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ