Společnost lékařů a zdravotnických pracovníků v sociálních službách ČLS JEP

 

My se s nikým neradíme, sami všechno nejlíp víme.

Dlouholetá neschopnost kvalitní a navzájem vstřícné spolupráce mezi ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí se vlastně už stala takovou českou tradicí. Bohužel špatnou tradicí, na což doplácí oblast sociálně  zdravotního pomezí. Významnou součástí sociálně  zdravotního pomezí je poskytování zdravotnických služeb obyvatelům v pobytových sociálních zařízeních, převážně domovech seniorů. Naše odborná společnost - Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách ČLS JEP - se právě touto oblastí zabývá. ...více

 

PŘIHLÁŠKA ŘÁDNÉHO ČLENA ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ