Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách zvolila nového předsedu

Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách založili před několika lety MUDr. Petr Bouzek, JUDr. Eduard Kaplan a MUDr. Libor Svět. Důvodem k vzniku společnosti byla nespokojenost se situací lékařů a zdravotníků pracujících v zařízeních sociálních služeb, zejména v domovech pro seniory. Před dvěma lety se Společnost stala součástí České lékařské společnosti Jana Evagenlisty Purkyně.  Jejím cílem je napomoci řešit problémy vznikající nepropojeností sociálně zdravotního pomezí v sociálních službách. V praxi tak dochází k velkým problémům, kdy klienti sociálních služeb potřebují více zdravotní péče, kterou jim pobytová zařízení, jež jsou ambulantními zařízeními, nemohou poskytovat, a když ji poskytují, nejsou jim zdravotní úkony propláceny zdravotními pojišťovnami.  

Novým předsedou Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách byl zvolen MUDr. Radoslav Svoboda, kterého jsme požádali o krátký rozhovor.

Mohl byste se čtenářům krátce představit? Jaké je vaše profesní zaměření a kde působíte? Jsem praktický lékař, mám ordinace v Třemošnici, Ronově nad Doubravou, Seči a Heřmanově Městci. S kolegy máme péči v domovech pro seniory v Seči, Přelouči, Skutči a Holicích. Věnujeme se i domácí péči, rehabilitaci, provozujeme interní a kardiologickou ordinaci.

Přebíráte Společnost po MUDr. Petru Bouzkovi, který ji dosud vedl. V čem byl jeho přínos? A jaké jsou vaše plány? MUDr. Petr Bouzek dokázal skoro nemožné, přes překážky založil tuto Společnost a dokázal, aby byla přijata do ČLK JEP. Inicioval mnoho setkání a kulatých stolů. Bohužel covidová situace toho hodně zhatila. Já mu za vše děkuji a jsem rád, že mi bude i do budoucna jako zástupce nápomocen. Snažíme se navázat na jeho práci a zlepšit postavení a ohodnocení zdravotníků v domácí péči a pobytových službách. Iniciujeme setkání s poslanci sociálních a zdravotních výborů a s kompetentními úředníky ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Bez jejich spolupráce se ani my nikam nepohneme, a proto potřebujeme i větší členskou základnu k vytvoření potřebného tlaku na odpovědné osoby.

Inicializovali jste jednání s Lucií Šafránkovou, poslankyní. Co jste probírali a jsou již nějaké výsledky?

Paní poslankyně se jako jediná ozvala Dr. Bouzkovi na žádost o schůzku, a na ní jsme se domluvili, že bude iniciovat workshop na půdě poslanecké sněmovny k problematice poskytování zdravotních služeb v domácí a pobytové péči. Zatím čekáme na termín.

Co mohou zájemci o členství očekávat, a kde se mohou přihlásit?

Přesněji bych řekl, že naopak od našich členů toho očekáváme víc my. Naší společnosti a její pozici by velmi pomohlo propojit všechny praktické lékaře, zdravotníky a další pracovníky v sociálních službách, a ve spolupráci se SPL a SVL zlepšit naše postavení a prosadit užitečné návrhy v praxi i v legislativě.  Členy mohou být i organizace, celá zařízení. V této době připravujeme program odborných „kulatých stolů“ a uvítáme vaše podněty.

Zájemci o členství nás mohou kontaktovat na mailu spolecnost1400@seznam.cz, a zašleme jim přihlášku. Další možností je se přihlásit k členství přes web ČLS JEP.

 

 

Přihláška ke členství je ke stažení na www.rezidencnipece.cz