HYDE PARK

 

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ

KDE JE HRANICE?

Redakci zaujal článek, uveřejněný letos na i60.cz, a hlavně diskuze k němu. Rozhodli jsme se z článku a příspěvků k němu citovat a požádat o názor i své spolupracovníky.

Jedná se o častý případ, kdy seniorka, která má zatím ještě dost sil, ale obává se zhoršení stavu, nechce, aby se museli o ní její dva synové a snachy starat. „Nebudu sobecká, nebudu si nárokovat jejich čas, mají sami dost starostí, rozhodla jsem se.“ Pronajala byt, důchod a nájem jí postačil na pěkný jednolůžkový pokoj s balkonem ve velkém domově seniorů. ... více

Není plán jako plán, aneb když dva dělají totéž, není to totéž …

Individuální plánování, podle Wikipedie „plánování zaměřené na člověka, je soubor přístupů navržených tak, aby pomohly jednotlivci plánovat svůj život a podporovaly ho.“

Od roku 2007, kdy začal v České republice platit zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláška 505/2006 Sb., je každému poskytovateli sociální služby uložena povinnost respektovat Standardy kvality poskytování sociálních služeb, které měly výrazně napomoci poskytování kvalitních sociálních služeb a zpětné kontrole jejich využívání. ...více

PŘÁNÍ KLIENTA JE NA PRVNÍM MÍSTĚ

Individuální plánování v našem zařízení má propracovaný systém. Klíčem úspěchu je funkce asistent klienta (dále AK), kterou vykonává zaměstnanec, který sestavuje plán péče ještě před nástupem klienta do zařízení. V jeho kompetencích je zjištění informací o životě a o běžných denních činnostech, o které se během plánování opírá. Společně pak s ostatními členy týmu sestavuje plán péče šitý na míru. Po dobu adaptace v zařízení, tedy 3 měsíce, se klientovi věnuje dle jeho potřeb. Poté klienta přebírá klíčový pracovník, který od AK získá dostatečné informace. AK vychází z klientova přání, která plně respektuje. ...více