PŘÁNÍ KLIENTA JE NA PRVNÍM MÍSTĚ

Individuální plánování v našem zařízení má propracovaný systém. Klíčem úspěchu je funkce asistent klienta (dále AK), kterou vykonává zaměstnanec, který sestavuje plán péče ještě před nástupem klienta do zařízení. V jeho kompetencích je zjištění informací o životě a o běžných denních činnostech, o které se během plánování opírá. Společně pak s ostatními členy týmu sestavuje plán péče šitý na míru. Po dobu adaptace v zařízení, tedy 3 měsíce, se klientovi věnuje dle jeho potřeb. Poté klienta přebírá klíčový pracovník, který od AK získá dostatečné informace. AK vychází z klientova přání, která plně respektuje.

Naprosto chápu příběh paní, která nechce být aktivizovaná. Rozumím i tomu, že ji to vyloženě obtěžuje. Každý máme právo na soukromí. Zde je důležité si uvědomit, že to, co paní popisuje, je její přání, a to my musíme respektovat. Zaměříme-li se třeba na ranní hlášení v rozhlase, mohu říci, že jsou klienti, kteří ráno v době hlášení už netrpělivě čekají na chodbě na informace o plánu dne, jiní si naopak nechávají zavřené dveře, aby je to nerušilo. U těchto společných situací je třeba najít kompromis. Hlášení máme pouze na chodbách a podáváme zde pouze základní informace. Ty stejné informace klienti mohou získat na informačních nástěnkách, digitálním panelu, či pravidelném měsíčníku, který si mohou v našem zařízení zakoupit. Já osobně aktivizace s lidmi provádím, ale plně respektuji osoby, které o ně zájem nemají. Na druhou stranu, ale pracuji jako ergoterapeutka a mým úkolem je podporovat klienty v soběstačnosti, což se bez dostatečné motivace k činnosti neobejde. Zde musím najít vhodnou cestu a její hranice v souladu s přáním klienta s ohledem na jeho soukromí. Najít vhodná řešení bývá náročné, ale to nejmenší, co můžeme udělat, je naslouchat klientovi a přijmout jeho přání, které je pro nás na prvním místě. Smyslem naší práce je nechat klienta si žít svůj život tak jak on chce dle svého uvážení a rozhodnutí.

Bc. Hana Daňková, DiS.

Ergoterapeutka Domov důchodců Bystřany


PLÁNOVÁNÍ PODLE ASISTENTKY KLIENTA

V našem zařízení jsem na pozici asistent nových klientů. Podílím se na vytvoření základního plánu péče, který vyplývá z prvotního šetření. Po rozhodnutí, že klienta přijmeme do našeho zařízení, jedeme s týmem – sociální, finanční a zdravotní personál na šetření za klientem buď domů, do nemocnice nebo popř. do jiného pobytového zařízení. V průběhu šetření zjišťujeme potřeby a přání klienta. Poté se vypracuje plán péče, ve kterém jsou zapracovány individuální potřeby a přání, které jsou v souladu s naším domácím řádem. Znamená to, že existují pravidla, která se musí dodržovat, aby byly zohledněny i potřeby ostatních klientů. Každý klient má své potřeby a přání, ale ty základní v péči o klienty – hygiena, stravování – mají svá pravidla a jsou vesměs stejná a musí se dodržet. Většina klientů, kteří se rozhodnou nastoupit do pobytového zařízení, si jsou vědomi, že dnem nástupu ztrácí určitou část svého soukromí. Tím nechci říct, že takové zařízení se stává určitým vězením, ale klient musí dodržovat pravidla v soužití s ostatními klienty, a to občas bývá náročné jak pro klienty samotné, tak pro personál.

Základní plán péče je zpracován podle daných pracovních postupů a standardů, které nabízíme a které jsou v souladu s naším domácím řádem. Do tohoto plánu zapracováváme během prvních třech měsíců naše postřehy, které se týkají individuálních potřeb a přání klienta. Například dopíšeme individuálně, že klient se rád pouze sprchuje, nebo že má rád koupel ve vaně. Někdo se rád obléká do trička a tepláků, někdo nosí rád košile, kalhoty, pouze pantofle, jiní nosí sandále nebo botasky. Někdo nemá rád velkou společnost a nechce chodit na aktivity nebo akce. Neznamená to však, že si klienta nevšímáme. Napíšeme např., že klient nemusí velkou společnost, ale rád si popovídá na pokoji s personálem nebo se spolubydlícím. To samé je v oblasti stravování. Klienti mají na výběr z několika jídel na snídani, na oběd i na večeři. Podle jídelníčku si každý vybere, co má rád. Pokud nemá rád sladké obědy, napíše se mu to do plánu péče. Z pravidla se rozepisuje do plánu péče i to, co klient nejí nebo nepije, aby personál věděl, pokud dojde u klienta ke zhoršení stavu a nebude schopen si toto říci. Vše se každému zvlášť dopisuje do plánu péče v průběhu adaptační doby. Po této době se plán přehodnocuje každých 6 měsíců nebo při každé změně – zhoršení schopností a dovedností klienta.

Jana Palangariová

Asistentka klienta Domov důchodců Bystřany