DALŠÍ  ČLÁNKY :

 

SPORY se zdravotními pojišťovnami v době covidové                      

Na stránkách tohoto periodika vás pravidelně informujeme o některých zásadních soudních sporech se zdravotními pojišťovnami. Tyto spory probíhaly i v průběhu covidových omezení, byť ne tak intenzivně. Především do finiše vstoupily spory vyvolané nálezy Ústavního soudu, o nichž jsme čtenáře podrobně informovali v Rezidenční péči počátkem roku 2020. V současné době jsou tyto spory již pravomocně skončeny a v tuto chvíli zbývá poslední, ve kterém je podána ústavní stížnost. Bohužel, obecné soudy i Nejvyšší soud našim žalobám nevyhověly. ... více

AŽ NA DNO

Zatoužíme-li se někdy podívat na nějaké dno, musíme být připraveni na dobrodružství. Nejdobrodružněji se patrně jeví průzkum mořského dna. Však to známe z cizokrajných filmů. Skupina potápěčů v neoprenových oblecích zkoumá všelijakou mořskou havěť, nebo hledají poklady ze ztroskotaných lodí. Těší se, že jejich námaha bude odměněna unikátními objevy. Zpravidla netuší, že se k nim blíží například obrovský žralok. Ten se těší také, jenže na vydatnou přesnídávku. ... více