Aktuální TÉMA :

 

  RUB A LÍC SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Rozhovor s PhDr. Martinem Kocandou, Ph.D, jenž je od letošního března ředitelem odboru koncepce sociálních služeb  a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Naše čtenáře by zajímalo, nakolik jste se během své profesní kariéry zabýval sociálními službami?

Je dobře, že ministerstva dnes zveřejňují profesní životopisy vedoucích zaměstnanců, takže každý má možnost nahlédnout i do mého CV či během pár vteřin vytěžit „vševědoucí“ Google. S nadsázkou říkám, že většina věcí, které se o mě na internetu dočtete, je pravda. Přiznávám, že mému srdci je ale nejbližší především oblast sociální práce, kterou jsem také mimo jiné vystudoval. Dlouhou dobu – cca 15 let – jsem působil ve vězeňství. Jsem vděčný za příležitost odborného působení i v takto specifickém prostředí s lidmi, kteří se z různých důvodů dostali do výkonu trestu odnětí svobody. Jedna z věcí, kterou jsem si z vězeňství odnesl, je hluboké přesvědčení o zcela klíčovém významu sociální práce. Má profesní praxe je však spojena také s činností občanských poraden. Byl jsem jedním ze zakladatelů občanské poradny v Pardubicích a kromě svého působení v této poradně jako jeden ze sociálních pracovníků jsem po několik let také spolku Občanská poradna Pardubice předsedal. Kromě této zkušenosti jsem po několik let působil jako krizový intervent linky důvěry. Prošel jsem i různými manažerskýmí zkušenostmi, což jsou ale informace veřejné a běžně dohledatelné. ... více

GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD

V Ústí nad Labem se v univerzitním kampusu uskutečnil 8. června 2023 18. ročník Gerontologických dnů severozápad. Tradiční akce se letos věnovala především tématům paliativní péče v sociálních pobytových službách a problémům na zdravotně sociálním pomezí, především při propuštění zdravotně sociálních pacientů z nemocniční péče a/nebo při odesílání uživatelů sociálních pobytových služeb k hospitalizacím ve zdravotnických zařízeních. ... více