Aktuální TÉMA

Redakci Rezidenční péče se dostal na stůl „otevřený dopis“ odborné společnosti Gratia Futurum 913, adresovaný prezidentu Asociace poskytovatelů sociálních služeb, Ing. Jiřímu Horeckému, Ph.D., MSc., MBA. Požádali jsme prezidenta Asociace o vyjádření, ale odmítl nás. Protože nestranně zveřejňujeme názory všech poskytovatelů, rozhodli jsme se dopis otisknout. Na dalších stranách najdete názor autora dopisu Ing. Petra Boťanského, a JUDr. Petra Haluzy. ... více

GF 913: Jsme připraveni na další jednání

Odborná společnost Gratia futurum 913 zaslala v květnu panu prezidentovi APSS ČR Jiřímu Horeckému otevřený dopis. O jeho obsahu i průzkumu mezi poskytovateli pobytových sociálních služeb jsme diskutovali s pověřeným zástupcem této společnosti Ing. Petrem Boťanským. Co vedlo odbornou společnost Gratia futurum 913 k odeslání zmíněného otevřeného dopisu? ... více

   SPOR MEZI ASOCIACÍ A GF 913 JE ZBYTEČNÝ, MĚLI BY TÁHNOUT ZA JEDEN PROVAZ

Několik poznámek k otevřenému dopisu prezidentovi APSS ČR

Otevřený dopis představuje fundované kritické zhodnocení výsledků řadu let trvajících pokusů o legislativní sjednocení dosud oddělených systémů poskytování zdravotních a sociálních služeb. ... více