Aktuální TÉMA :

 

PLOŠNÉ TESTOVÁNÍ V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH JSME POŽADOVALI UŽ V LÉTĚ

Začátkem listopadu bylo ministerstvem zdravotnictví mimořádně nařízeno celoplošné testování v domovech pro seniory a v dalších zařízeních sociálních služeb, a to jak klientů, tak zaměstnanců.  Plošné testování bylo zahájeno 4.11. s termínem 7 dní pro dokončení a pak opakované testy ve frekvenci 5 dnů. Okolo celé akce vzniklo mnoho otázek, a proto jsme náměstkyni pro řízení podpory seniorů MPSV ČR Mgr. Zuzanu Jentschke Stőcklovou požádali o zasvěcené informace. ... více

Deinstitucionalizace aneb odezdikezdismus

Příspěvek navazuje na diskusi k otevřenému dopisu adresovanému ministryni práce a sociálních věcí, ve věci deinstitucionalizace ze dne 6. 5. 2020.

Deinstitucionalizaci lze charakterizovat jako proces, ve kterém dochází k přechodu od ústavní (institucionální) péče o osoby se zdravotním postižením k péči poskytované v přirozeném prostředí, přičemž hlavním cílem je zkvalitnit jejich život, resp. jim umožnit žít běžný život.  ... více