Z DOMOVA :

 

Online Seni Cup právě vrcholí

Letos je všechno jinak. Každý z nás se musel přizpůsobit novým situacím, které nám do života vnesla koronavirová pandemie. Pro někoho znamenala zastavení a zklidnění, někdo se musel vyrovnávat s opravdu vážnými dopady, pro jiné znamenala výzvu a nový start. ... více

Dny evropské dlouhodobé péče v polské Toruni

Každoročně se v září v polské Toruni pořádá Mezinárodní konference dlouhodobé péče, která je organizována pro profesionály pracující s chronicky nemocnými, zdravotně postiženými a pacienty závislými na pomoci druhých. Tradice této akce sahá již do roku 1998. Od tohoto roku se v Toruni potkávají odborníci z celého světa, aby sdíleli svou „best practice“, zkušenosti, nápady, inspirovali se a navzájem si pomáhali najít ta nejlepší řešení situací, které v péči o klienty musí každodenně překonávat. Zároveň dochází k předestření systémových opatření týkajících se financování a spolupráce např. s nevládními organizacemi a hlavně možnosti edukace pracovníků v sociální sféře. ... více

Ostrava opět v Barvách duhy…

Pandemie onemocnění covid-19 pořádně zamíchala kartami v životě každého z nás. Utlumila a změnila běh věcí, na něž jsme byli až dosud zvyklí, donutila nás víc myslet na své zdraví a jeho ochranu, ale také nás na dlouhou dobu doslova zavřela doma. Letošní rok nás však přiměl myslet s větší mírou optimismu na to, co bude a s odcházejícím létem se konečně otevírají také kulturní zařízení – divadla a koncertní síně. ... více

KONVERZAČNÍ TECHNOLOGIE aneb KRABIČKA JARMILA

Úpadek řeči patří mezi projevy Alzheimerovy choroby. Poruchy řeči korelují s kognitivním poklesem, který nemoc způsobuje. V Centru Seňorina sledujeme také vývoj konverzačních technologií, které by úpadek řeči dokázaly zpomalit. Pokročilé technologie mohou v budoucnosti také zkvalitňovat život lidí s Alzheimerovou nemocí a rodinám, které o ně pečují. Žádná technologie samozřejmě nemůže nahradit lidskou komunikaci, ale může být užitečná. ... více