Z DOMOVA

 

   Moderní technologie v Domově pro seniory Světlo

Domov pro seniory Světlo, pobočka Písek prošel v roce 2023 certifikací Značka kvality v sociálních službách a získal nejvyšší možné ocenění - 5 hvězdiček. Samotný proces certifikace byl impulzem k zavedení nových technologií v domově pro seniory v Drhovli i v Písku, které výrazně zlepšily kvalitu života klientů v domově. ... více

   Nové technologie míří do domovů pro seniory 

Veřejnost v současnosti se zájmem sleduje záplavu informací k umělé inteligenci. Co všechno bude ovlivňovat, řídit, kde bude pomáhat a kde škodit?  Písecký Domov pro seniory Světlo se nových technologií nebojí, a hledá cesty, jak zlepšit kvalitu života svých klientů. ... více

Fotografický rok pro radost…

Jednou z prvních výstav letošního roku v historické Dvoraně Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, byla výstava s výmluvným názvem: Úsměv, prosím! Tvořila ji kolekce nejlepších fotografií loňského ročníku celostátní soutěže projektu Fotografiemi pro radost, do níž se zapojily příspěvkové i neziskové organizace z celé republiky, pečující o lidi se zdravotním postižením. Ve spolupráci se spolkem Fotografiemi pro radost a centrálním ostravským obvodem, ji uspořádal ostravský Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením. ... více