Ve Čtyřlístku Ostrava - proočkováno…!

Jak to v rozhovoru pro Český rozhlas před časem trefně vystihl jeden ředitel základní školy – lidské společenství se podobá mraveništi. Co nezná, tomu nedůvěřuje, ale když má dobrého lídra, jde za ním. Tak se to má i s očkováním proti onemocnění Covid-19. Ještě než se u nás s vakcinací začalo, kolovalo na sociálních sítích tolik informací a dezinformací, že se v nich málokdo vyznal. Komu a čemu věřit? Nakonec sama realita je nejpřesvědčivějším argumentem PRO očkování, neboť jak jinak a čím nejlépe čelit pandemii, jakou naše generace nepamatuje...?

      Když k nám do Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava dorazila zpráva, že dostaneme zásilku vakcín proti onemocnění Covid-19, byli jsme připraveni. Už pár týdnů před touto událostí rozeslal ředitel organizace do všech zařízení nabídku očkování, která se týkala především klientů a zaměstnanců v přímé péči. Seznamy se začaly rychle plnit, i když ne všichni hned napoprvé projevili zájem, a to jak ze strany rodičů a opatrovníků klientů, tak zaměstnanců samotných.

     „Souhlasy rodičů a opatrovníků klientů byly samozřejmě podmíněny také doporučením lékařů,“ vysvětluje ředitel organizace, PhDr. Svatopluk Aniol, „ale i tak byl zájem poměrně velký, a to jak ze strany klientů, tak zaměstnanců.“

     Jako první organizace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji obdržel ostravský Čtyřlístek už 14. ledna vakcíny proti onemocnění Covid-19 od americké firmy Moderna. Za nevšední pozornosti médií  přivezli do Čtyřlístku v ranních hodinách zdravotníci z Fakultní nemocnice Ostrava prvních 260 vakcín a další zdravotnický materiál. Krátce zaškolili naše zdravotní sestry a společně pak zahájili očkování zaměstnanců a klientů, kteří se sem sjeli z různých částí Ostravy. Během dvou dnů byli první dávkou proočkováni všichni klienti a zaměstnanci, kteří o vakcinaci projevili zájem. A všichni přijímali vakcínu s velkým klidem a bez jakýchkoliv problémů.

      Výsledek očkování byl samozřejmě povzbudivý i pro ostatní, takže mnozí z těch, kteří zaváhali s očkováním v první vlně, se mohli přihlásit v dalším termínu, kdy bylo k dispozici 90 dávek vakcíny Moderna. Poslední vakcíny druhé dávky obdrželi klienti a zaměstnanci Čtyřlístku 26. února. Celkem aplikovali zdravotníci Čtyřlístku 350 každé z obou dávek vakcíny Moderna, což se samozřejmě projevilo i na výrazném snížení pozitivně testovaných klientů organizace.

     „Někteří z klientů se nemohli nechat naočkovat kvůli onemocnění nebo právě probíhající karanténě, ale stále jsme měli připravené náhradníky. Někdy to představovalo organizační problém, protože každá ampulka s vakcínou Moderna obsahuje 10 dávek… Celkem jsme oběma dávkami vakcíny naočkovali 146 klientů a 204 zaměstnanců včetně pomocného personálu a dobrovolníků, což je celkem dobrý výsledek,“ konstatuje Svatopluk Aniol.

    „Covid jsme zvládli celkem dobře, a to nejen díky očkování“ pochvaluje si i vedoucí sestra Čtyřlístku, Mgr. Martina Schrötterová a dodává: „Už před očkováním bylo velkou výhodou i to, že jsme mohli separovat nemocné s covidem od zdravých a rizika nakažení jsme minimalizovali díky naší dobře připravené covid-zóně.“

      V souladu s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví se ve Čtyřlístku testuje  nadále třikrát týdně, v případě potřeby i ve zbývajících dnech,  až do odvolání. Podle slov ředitele organizace, Svatopluka Aniola, se však okruh testovaných rozšířil až na 550 lidí. „Kromě klientů musíme očkovat bez rozdílu i všechny zaměstnance včetně externího personálu, jako jsou například strážní nebo úklidové služby. Pojišťovny nám testy proplácejí, ale problém je v tom, že testy musíme nakupovat průběžně, zatímco platby od pojišťoven docházejí i s několikaměsíčním zpožděním. Testy na týden nás stojí 60 tisíc korun, za měsíc už je to 240 tisíc korun… Se zpožděnými zpětnými platbami pojišťoven se zvětšuje náš deficit, což znamená značný problém. K tomu je ještě třeba připočítat nákupy respirátorů, které však hradíme z našich zdrojů. Potřebujeme jich 5 tisíc na měsíc, za rok za ně utratíme kolem 700 tisíc korun. Při dodržení všech hygienických doporučení to představuje významné finanční částky, které nejsou zahrnuty do našeho rozpočtu. Proto by bylo určitě potřebné, aby byl opět vyhlášen dotační program, který pokryje alespoň podstatou část nákladů. Jedná se přece o věc, kterou uložil stát. Už tak neseme na svých bedrech organizační a personální zabezpečení. Zdroje tak budou muset být vynaloženy na úkor jiných potřebných věcí, třeba i odměňování zaměstnanců.“

      V souvislosti s testováním uvádí PhDr. Aniol jako značně problematické i to, že do současnosti se v organizaci uskutečnilo cca 4 tisíce antigenních testů, které odhalily jen asi 30 pozitivních osob, tedy téměř ani ne jedno procento z celkového počtu testovaných lidí. Navíc část z nich se po PCR testu ukázala jako falešně pozitivní. Později však byl antigenní test brán jako směrodatný při souběhu s klinickými příznaky a nebyl absolvován PCR test. „Když vezmeme v úvahu náklady na testování, personální a organizační problémy (u nás 3 testovací týmy, které musí vyjíždět na 15 míst po celé Ostravě a vážou personální kapacity), zvyšuje se i nechuť zaměstnanců nechávat se neustále vyšetřovat. Přitom jsme měli významné množství nakažených zaměstnanců i klientů,“ uzavírá Svatopluk Aniol. 

      Každopádně alespoň jedna dobrá zpráva je v tom, že většina klientů organizace i významná část zaměstnanců je už dnes před koronavirovou nákazou poměrně dobře chráněna očkováním. A čas prověří, nakolik účinná a racionální byla i další opatření k ochraně zdraví a životů klientů a zaměstnanců, která přijímáme v situaci, jež je nová a nečekaná pro každého z nás.

Text: BOHDANA RYWIKOVÁ