Návštěvnický box pomáhá a chrání

 

S prodlužujícími se opatřeními v souvislosti s koronavirovou epidemií na nás více a více doléhalo nebývalé omezení svobody klientů domova, jejich dlouhé odloučení od blízkých osob a nemožnost setkávání. Zoufalé telefonáty, stále dokola se opakující dotazy, zda není možné změnit režim návštěv, uspíšily naše rozhodnutí kontakt umožnit.

Oslovili jsme výrobce s požadavkem na zhotovení návštěvnického boxu. Naším zadáním bylo, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi klientem a návštěvou, aby bylo možné použitý materiál dezinfikovat, a také aby byl box snadno demontovatelný a nabízel možnosti dalšího využití.

Zhruba v polovině listopadu byl box hotov.  Je umístěn v jídelně, kde se za normálních okolností stravují klienti i zaměstnanci, ale s nouzovým stavem jídelnu využívají pouze zaměstnanci, klienti se stravují ve svých pokojích. Jedná se o buňku o rozměrech 2 x 2 x 2 metry. Spodní polovina je zhotovena z omyvatelných laminovaných desek, horní polovina z matného makrolonu. Uživatelé v boxu sedí, před sebou mají úzký stolek, od návštěvy jsou odděleni skleněnou přepážkou s průřezem, který umožňuje komunikaci bez potřeby audiotechniky. Klient vchází do boxu z jídelny, návštěva z venkovní terasy. 

Před uvedením do užívání jsme požádali o stanovisko hygienika, zejména s ohledem na průřez ve skleněné přepážce.

Nejnáročnější bylo vymyslet uživatelsky přívětivou rezervaci, toho se ujal náš schopný technik. Díky němu se zájemci o návštěvu hlásí přes rezervační systém umístěný na webových stránkách domova. Návštěvy se uskutečňují v pracovní dny v určenou dobu a v délce 15 minut. Může se zdát, že je na návštěvu málo času, ale nezapomeňme, že většinu klientů přiváží i odváží personál, který musí zvládnout denní harmonogram, a že je třeba po každé návštěvě box vydezinfikovat.

O zahájení provozu návštěvnického boxu byl velký zájem ze strany médií, v televizi proběhly krátké relace, o boxu psaly noviny. Rezervace byly téměř okamžitě využity až do konce roku. Pro nás bylo ale nejdůležitější hodnocení jak klientů, tak jejich blízkých. Nesetkala jsem se s negativním hodnocením! První návštěvy byly velmi emotivní, ale každá návštěva vyjadřovala vděk. Pravda, asi ve dvou případech, než jsme vychytali mouchy rezervačního systému, se dostavily dvě návštěvy na stejný čas, ale stačila omluva a poskytnutí jiného času.

Co nás překvapilo, bylo několik negativních hodnocení i od jiných poskytovatelů, novinářů či laické veřejnosti. Někdo se vyjádřil, že jsou chudáci senioři jako ve vězení, někdo postrádal fyzický kontakt.

I přes to, že jsou již možné návštěvy na pokoji v případě doložení testu nebo ochranné lhůty po prodělání COVID-19, zájem o návštěvu v boxu trvá. Klienti i návštěvy často jako důvod uvádějí obavu o toho druhého. Klientka říká, že nechce, aby návštěva chodila na pokoj, protože doma pečuje o dítě nebo další osobu vyššího věku, a návštěva říká totéž: já nechci jít k mamince na pokoj, k nám chodí děti, mám doma babičku…

Box je v provozu čtvrtý měsíc, konec epidemiologických opatření v nedohlednu, rezervační systém se stále plní. A i když nutnost boxu pomine, nabízí se jeho využití v případě chřipkových epidemií, ale máme i jiné plány. Box nebyl marnou investicí. Musím ještě zmínit, že významnou finanční částkou přispěla dcera jedné z klientek jako vděk za umožnění kontaktu.

 

MIROSLAVA BAREŠOVÁ

ředitelka Domova důchodců Bystřany