TRANSFORMACE

 

Přechod z velkého zařízení do komunitních služeb je pro klienta novou situací. Vzniká prostor pro jeho rozhodování

 

Projekt Podpora procesu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb v ČR si klade za cíl v rámci svých aktivit také poskytovat platformu pro sdílení dobré praxe. Společnost DUHA, z. ú., byla založená v roce 1992 jako alternativa k institucionální péči. Její služby se staly pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním příležitostí k tomu, aby mohli žít život podle svých představ a s individuální podporou asistentů. Jako první v Praze začali nabízet službu chráněné bydlení v bytech, které se nacházejí v běžných bytových zástavbách. Klienti tak mají příležitost účastnit se společenského života, navazují kontakty se sousedy, starají se o svoji domácnost, chodí do zaměstnání a využívají individuální podporu asistentů dle svých potřeb, možností a schopností. V současné době DUHA poskytuje tři sociální služby: Chráněné bydlení – pobytová, Centrum denních služeb – ambulantní a Podporu samostatného bydlení – terénní. ...více