ROZHOVOR

 

  TRANSFORMACE A DLOUHODOBÁ PÉČE

Významného geriatra MUDr. Zdeňka Kalvacha jsme požádali o rozhovor k tématu deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb a dlouhodobé péče. Z mnohých stran – např. i od veřejného ochránce práv – zaznělo, že se deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb zpomalila, či skoro zastavila… ...více

    OBOR PRO OTEVŘENOU MYSL A ŠIKOVNÉ RUCE

Ortoped – protetik MUDr. Petr Krawczyk, patří ve svém oboru k uznávaným odborníkům. Kromě toho, že je vedoucím lékařem nestátního zdravotnického zařízení PROTEOR CZ s. r. o., externě přednáší předmět ortopedická protetika fyzioterapeutům a ergoterapeutům Lékařské fakulty Ostravské univerzity a na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Odborně zaštiťuje výuku oboru ortopedicko-protetický technik na Střední odborné škole AHOL v Ostravě a kromě toho již více než dvacet let působí jako odborný lékař v ostravském Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením. Ve své odborné praxi se z hlediska ortopedické protetiky zabývá vrozenými a získanými deformitami, stavy po traumatech a také širokou škálou neurologických postižení, zejména následky dětské mozkové obrny, spinální muskulární atrofie. Velkou skupinu tvoří pacienti se syndromem diabetické nohy. Je předsedou Ortopedicko-protetické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a členem Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotních prostředků na ministerstvu zdravotnictví. A protože má svou profesí blízko i k předmětu zájmů naší redakce, požádali jsme jej o rozhovor. ...více