ROZHOVOR

   SNAŽÍM SE DÍVAT DO BUDOUCNA

Rozhovor s ředitelkou Domova Slunečnice Ostrava

Můžete se našim čtenářům představit?

Jsem absolventem Ostravské univerzity Zdravotně-sociální fakulty magisterského oboru sociální práce se zdravotnickým profilem. Po studiu v roce 2002 jsem začínala na pozici regionálního koordinátora Podporované zaměstnávání v rámci iniciativy EQUAL v občanském sdružení MENS SANA, kde jsem se počátkem roku 2003 stala ředitelkou organizace. Další profesní zkušenosti jsem postupně od roku 2005 získávala převážně v oblasti veřejné správy v pozicích vedoucí odboru, později jako ředitelka Úřadu Regionální rady či jako vedoucí odboru evropských projektů na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Od září 2023 jsem ředitelkou organizace Domov Slunečnice Ostrava, která poskytuje dvě služby pro seniory, a to domov seniorů a domov se zvláštním režimem. ...více