ROZHOVOR

 

   OČKOVÁNÍ FUNGUJE
Evidujeme pokles onemocnění u klientů i zaměstnanců

APSS ČR podporuje očkování proti covidu-19, a proto natočila informační videa s předními českými geriatry i ředitelkami domovů pobytových zařízení sociálních služeb, která byla zasažena pandemií covid-19. Videa jsou určena všem zaměstnancům a klientům sociálních služeb a samozřejmě i veřejnosti.  O další informace jsme požádali prezidenta APSS ČR  Ing. Jiřího Horeckého, Ph.D., MBA. ...více

   Jihočeský kraj má nejvyšší proočkovanost

O dopadech pandemie na poskytovatele sociálních služeb a prioritách v sociální oblasti jsme hovořili s náměstkyní hejtmana pro sociální oblast Lucií Kozlovou. ...více

KDE EUROFONDY POMÁHAJÍ

O tom, že eurofondy pomáhají v mnoha oblastech od dob vstupu České republiky do Evropské unie, nemůže být pochyb. Díky nim naše města zkrásněla, zlepšila se infrastruktura a v mnoha ohledech fondy pomáhají i v oblasti sociálních služeb. Právě na toto téma jsme požádali o rozhovor paní Mgr. Ing. MAGDALENU ŽÁKOVOU, koordinátorku komunikačních aktivit o ESI fondech v Eurocentru Ostrava, Odboru publicity a evaluací fondů EU a Oddělení Eurocenter a Eurofonu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. ...více