ROZHOVOR

 

  NÁSLEDKY PANDEMIE JSOU HODNĚ VIDĚT

Hana Mudrová po absolvování střední zdravotní školy pracovala v redakci regionálních novin a jako obchodní zástupce, potom přešla do sociální sféry, vystudovala VOŠ a bakalářský obor FF UK. Během sociální práce se zaměřila na potřeby rodin s dětmi, domácí násilí, hospodaření, otázky lidské důstojnosti. O své práci přednáší kolegům, vystupuje na konferencích i na veřejnosti. Napsala několik e-knih o problematických oblastech života (Dětičkové, Dvanáct a půl tisíce slov, Rozpadání, Vyjít s málem, zdravě čarovat). V současnosti se věnuje seniorům, glosuje společenské dění na blogu Respektu, publikuje odborné články a je autorkou knihy Potřebujeme se (2015, Nová forma) pro lidi pečující i ty, kdo by mohli pomoc další osoby potřebovat (zdroj: Wikipedie). ...více

  SENIOR TELEFON ŽIVOTa 90

Zaujala nás nedávno vydaná tisková zpráva o tom, že domovy pro seniory nebývají vždy onou oázou bezpečí, pohody a klidného stáří, jak bychom se mohli domnívat. Proč tomu tak je? Na co nejčastěji narážejí lidé, kteří se o problémy seniorů zajímají a snaží se jim pomáhat? Ptali jsme se paní Mgr. Anety Mundok Nitschové, vedoucí linky důvěry Senior telefon, kterou jako jednu ze svých asistenční služeb založila organizace ŽIVOT 90, z. ú.  Tato bezplatná, anonymní a odborná linka je seniorům k dispozici 24 hodin denně. ...více

  Světlo autismu na startu

Neziskové organizace tvoří významný, i když mnohdy nedoceněný sektor, působící i v oblasti začleňování lidí se zdravotním postižením do běžné společnosti. Nejen v této sféře se již delší dobu pohybuje Mgr. Xenie Kaduchová, kterou jsme požádali o rozhovor. ...více