OŠETŘOVATELSKÁ  PÉČE

 

Fyzioterapie v pobytovém zařízení sociálních služeb a přístup zdravotních pojišťoven 

Domov důchodců Bystřany je poskytovatelem dvou typů sociálních služeb, a to služby Domov pro seniory a služby Domov se zvláštním režimem. Své služby poskytuje celkem 197 osobám nad 65 let, které se z nějakého důvodu nemohou o sebe sami postarat.

Klienti v našem zařízení jsou ubytováni v jedno až dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. K dispozici máme i ošetřovatelské pokoje, které jsou umístěny v blízkosti sesteren, pro možnost okamžité péče. Zařízení poskytuje mimo sociální službu i službu zdravotnickou. Zdravotnickou péči zajišťují zdravotní sestry v čele s vedoucí péče, dvě ergoterapeutky, jedna fyzioterapeutka, dva praktiční lékaři a externě pak lékaři specialisté, kteří jsou zváni dle potřeby. Veškerou provedenou zdravotní péči kontroluje a vyhodnocuje manažerka kvality péče. ...více

DOMOVY SENIORŮ ŘEŠÍ I DEKUBITY. CO BYL DŘÍVE ZLATÝ STANDARD UŽ ALE NEPLATÍ….

Neustrnout! Moderní doba si žádá jiný přístup!

Rozhodně heslo, které platí napříč vším! Dnes a denně jsme nuceni updatovat naše chytré telefony, skenovat aplikace, propojovat si účty, ale modernizace se týká i našich původních pracovních návyků a postupů, používaných přípravků atd., protože moderní způsoby přístupu k léčbě pacienta jsou aplikované napříč všemi odbornostmi. Jedna z možností je i přístup k léčbě ran. A proto se konal jako každý rok v Pardubicích ve dnech 26.-27.1. již XXI. Celostátní kongres s mezinárodní účastí Léčba rány 2023 na téma mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. ...více