OŠETŘOVATELSKÁ  PÉČE

 

   DOMOVY SENIORŮ A LÉČBA DEKUBITŮ

„Některé domy seniorů možná nevědí, že se na vás mohou obrátit a nebude je to nic stát.“

Zaznělo z úst vrchní sestry Miroslavy Jílkové z Domu důstojného stáří v brněnských Maloměřicích, který provozuje nestátní nezisková organizace Betanie-křesťanská pomoc a má 75 lůžek. „My jsme spolupráci s chirurgickou ambulancí B.Braun Plus v Brně v Josefské navázali na sklonku roku 2019 poté, co nám odešel chirurg do důchodu, jeho ordinaci v Josefské převzala chirurgická ambulance B.Braun Plus a sestřička, která spolupracovala s panem doktorem, tam zůstala.“ ...více