OŠETŘOVATELSKÁ  PÉČE

 

    Když se řekne Snoezelen…

V roce 2019 vznikla v Ostravě nová instituce sloužící lidem se zdravotním postižením pod názvem VERHEUL neurosensory centre Ostrava. Jeho zakladatelkou je paní Mgr. Renáta Filatova, jež tak svým způsobem završila své mnohaleté působení v oblasti multismyslové terapie.

      S jejím jménem jsem se poprvé setkala před více než patnácti lety, kdy v ostravském Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením, budovala ve spolupráci s tehdejší psycholožkou organizace, PhDr. Hanou Stachovou a vysokoškolskou pedagožkou Mgr. Kateřinou Vitáskovou Janků, Ph.D., tematicky zaměřené multismyslové místnosti Snoezelen, které u nás jako jedny z prvních v České republice vznikaly. A nezůstalo jen při nich. Brzy přibyl i její tzv. „pojízdný snoezelen“, jenž napomáhal smyslovému vnímání dětí a dospělých trvale upoutaných na lůžko. Pro mnohé zaměstnance Čtyřlístku bylo až neuvěřitelné sledovat, jaký účinek může mít multismyslová terapie Snoezelen na zdravotně těžce postižené klienty pod vedením zkušeného odborníka. Doslova jako by ožili. ...více