PROPOJENÍ S AMBULANTNÍ PÉČÍ PŘINÁŠÍ DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VYŠŠÍ KVALITU

 

Chirurgická ambulance B. Braun Plus v Českých Budějovicích už více než dva roky spolupracuje s místním Domovem pro seniory Hvízdal, jehož klientům poskytuje péči především v oblasti vlhkého hojení ran. Tato spolupráce je jedním z příkladů funkčního propojení pobytových sociálních služeb s odbornou ambulantní péčí. Lékař a sestra z českobudějovické ambulance docházejí do domova pravidelně dvakrát do měsíce.

Domov Hvízdal patří mezi zařízení, která se specializují na dlouhodobé pobytové služby sociální péče. Je zde 280 lůžek a majoritní část klientů tvoří senioři. Domov vedle zdravotnických a sociálních služeb zajišťuje také psychosociální a duchovní péči, aktivizační programy a organizuje řadu společenských a kulturních akcí.

Vzhledem k vyššímu věku však klienti vyžadují zejména profesionální zdravotnickou péči a zodpovědný a pečlivý přístup. Specialisté z chirurgické ambulance zde provádějí konzultace, nastavují nejvhodnější metody léčby a přímo na místě ošetřují pacientům chronické rány. „Setkáváme se s bércovými vředy, proleženinami nebo diabetickými defekty. Pacienty léčíme metodou vlhkého hojení, ale v řadě případů ošetření vyžaduje i chirurgický zákrok u lůžka pacienta včetně důkladného vyčištění rány, ostrého debridementu či nekrektomie,“ přibližuje spolupráci s Domovem Hvízdal MUDr. Jiří Vlček z chirurgické ambulance B. Braun.

Nový přístup k léčbě ran brzdil nedostatek zkušeností

 

Před navázáním spolupráce s chirurgickou ambulancí B. Braun Plus v Českých Budějovicích zdravotní sestry v domově Hnízdil používaly pro ošetřování ran standardní prostředky a zavedené postupy. „Na převazovém vozíku nesměly chybět dezinfekční přípravky s antibakteriálním účinkem a různé typy sterilního krytí,“ popisuje situaci staniční sestra Bc. Marcela Červenková a upřesňuje: „Léčbu většiny defektů kůže jsme podle povahy rány doplňovaly různými druhy mastí od dehtové až po genciánovou violeť.“ Ačkoli zdejším zdravotním sestrám rozhodně nechyběla chuť objevovat nové materiály a léčebné metody, cestu k nim komplikovala cena a nedostatek zkušeností s jejich použitím a účinností. „Naše sestry nejsou specialistkami na hojení ran. Nechtěly jsme kupovat zajíce v pytli a používat klienty jako pokusné králíky,“ vysvětluje Marcela Červenková.

 

Řešením bylo propojení s odborníky na péči o rány

 

Proto zdejší zdravotníci kvitovali možnost spojit se s odborníky z poradny pro hojení ran B. Braun, o níž se dozvěděli prostřednictvím řetězce prodejen a výdejen zdravotnických prostředků Zelená hvězda.

Lékař se sestrou do Domova Hvízdal dochází už přes dva roky každých 14 dní. Během vizity prohlédnou a ošetří pacienty a lékař navrhne nejvhodnější metodu hojení defektu nebo rány. „Při následných kontrolách hodnotíme tendence k hojení rány. Velkou výhodu je to, že ránu posuzuje jeden odborník, který vede průběh léčby. Podle potřeby tak může léčebný postup změnit,“ doplňuje doktor Vlček a upřesňuje: „Když ránu vidí pokaždé někdo jiný, neví, jak se vyvíjí v čase, což může prodloužit a zkomplikovat proces hojení.“

Součástí osobních návštěv specialistů z chirurgické ambulance je také edukace ošetřujícího personálu včetně informací o nových postupech, produktových inovacích, preparátech a materiálech potřebných k pravidelným převazům. Ty probíhají v režimu vlastního ošetřování, provádí je tedy personál Domova. „Nezpochybňuji tradiční léčebné metody, ale nyní máme srovnání. Už víme, že to jde jinak a hlavně lépe, snáz a komfortněji,“ říká Marcela Červenková.  

Specialisté jsou k dispozici osobně, na telefonu i mailu

Chirurgická ambulance B. Braun nabízí pobytovým zařízením sociální péče vedle výjezdové služby i telefonické a mailové konzultace. „Pomoc, jak s oblibou říkám, přítele na telefonu velmi oceňuji. Ani na složitější případy už nejsme samy,“ chválí spolupráci s B. Braun M. Červenková. Navíc tak odpadá nutnost převozu pacientů do nemocnice, které bývá zejména pro imobilní klienty velice traumatizující.

Osobní návštěvy u klientů i konzultace na dálku zjednodušují cestu k ošetření ran a otevřených defektů a vedou k rychlejšímu hojení. „Naše ambulance disponuje velkým množstvím obvazových materiálů a moderních přípravků, které lze při hojení defektů účinně kombinovat,“ konstatuje MUDr. Jiří Vlček.

Ke klientům se tak díky spolupráci specialistů a personálu Domova dostává i metoda vlhkého hojení ran, která je ve specifických případech výrazně účinnější než klasické postupy. Pro vlhké hojení je vhodná například produktová řada Prontosan®, krytí Askina® nebo přípravky s ionizovaným stříbrem.

Nejlepším doporučením je dobrá osobní zkušenost

V praxi se zdravotníkům Domova Hvízdal spolupráce s chirurgickou ambulancí B. Braun osvědčila mezi jiným u 87leté pacientky, u níž se při pobytu v nemocnici rozvinuly dekubity čtvrtého stupně na patách. Rány silně zapáchaly, byly bolestivé a stěry navíc prokázaly přítomnost množství bakterií rezistentních na antibiotickou léčbu. „Transport do nemocnice na chirurgii byl v době pandemie covid-19 pro klientku velmi rizikový. Proto jsme zvolili péči MUDr. Vlčka a jeho převazové sestřičky z B. Braun,“ vypráví Marcela Červenková. Dr. Vlček nasadil pacientce vhodné materiály vlhkého hojení, které v kombinaci s profesionálním lékařským dohledem vedly během čtyř měsíců k úplnému zhojení. „Před zahájením léčby bych nevěřila, že je to možné,“ s respektem říká M. Červenková a připojuje osobní doporučení: „Nejen já, ale i ostatní personál a klienti jsme s touto odbornou péčí velmi spokojeni. Vřele ji doporučuji všem zařízením poskytujícím sociální služby.“

B. Braun nabízí prezenční i distanční péči napříč lékařskými obory

B. Braun ovšem nabízí distanční a terénní služby nejen v oblasti hojení ran, ale také v oborech urologie a intermitentní katetrizace nebo péče o stomické pacienty. V neposlední řadě poskytuje i odborné výživové poradenství a interní péči. Ambulance B. Braun Plus aktuálně najdete v Praze, Plzni, Táboře, Českých Budějovicích, Brně, Olomouci a Hradci Králové a postupně budou přibývat další. „Z dlouhodobého hlediska v B. Braun pracujeme na rozšiřování sítě odborných ambulancí, které nabízejí komplexní prezenční a distanční péči poskytovatelům sociální péče a samozřejmě také široké pacientské veřejnosti,“ vysvětluje Bc. Alena Kyselová, specialistka na hojení ran a domácí péči ze společnosti B. Braun a dodává: „Navíc jsme výrobcem a distributorem široké škály zdravotnických produktů špičkové kvality. Jaké jsou jejich účinky a jak je správně používat ochotně vysvětlí naši vyškolení specialisté.“

Vedle podpory vlastních lékařů, zdravotních sester a dalších specialistů B. Braun dokáže zajistit služby partnerských center a návaznost na další odborná pracoviště pro případy, které to vyžadují.

 

V B. Braun rádi navrhneme efektivní řešení sestavené přímo na míru vašemu zařízení. Pro bližší informace o nabídce služeb a v případě zájmu o spolupráci kontaktujte Bc. Alenu Kyselovou (tel.: 778 704 401, e-mail: alena.kyselova@bbraun.com)