NUTRIČNÍ  PÉČE

 

 

 

  VÝŽIVA A STRAVOVÁNÍ
  v pobytových zařízeních sociálních služeb
 

V tomto článku bych se chtěla věnovat výživě ve vazbě na poskytování stravy uživatelům služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb a v zařízeních se službou zvláštního režimu.

Poskytování stravy je povinností poskytovale, uloženou mu zákonem. Přestože jde o službu, kterou si uživatel hradí, není pro uživatele žádný kontrolní mechanismus, jak kvalitu této služby objektivně zhodnotit. Využíváno je pouze subjektivní hodnocení = "chutná či nechutná". Adekvátnost poskytované stravy ve vztahu k potřebám uživatele je hodnotitelná jen v případě, kdy je dostupná informace o nutričních parametrech poskytované stravy, tedy alespoň na úrovni makroživin. To znamená informace o obsahu energie, bílkovin, tuků a sacharidů alespoň v denním jídelníčku. Jde však o údaj objektivní, tedy získaný reálným propočtem z receptur daného dne. Z informací o tomto složení lze posoudit, zda jde o dávky odpovídající potřebám klientely daného zařízení. Složení klientely se samozřejmě mezi jednotlivými poskytovateli liší, a to i v jednom zařízení v rámci dvou poskytovaných služeb. Potřeby uživatelů služby se zvláštním režimem jsou totiž dost odlišné od potřeb uživatelů v pobytovém zařízení sociálních služeb.
...více

   VITAMÍNOVÝ NÁŠUP

Začíná jaro. Hrozí nám jarní únavou, a proto je žádoucí dodat tělu vitamíny. Ani já nepodceňuji tuto potřebu, přestože jsem svým založením spíše masožravec.Vepřo-knedlo-zelo je pro mě ideální řešení tohoto  rozporu. Imunitu je však třeba posílit důkladněji. ...více