Dokážete v následujících větách objevit příjmení významných vědců a vynálezců?

 

 1/ „Máte slané brambůrky, sladké bonbóny, kyselé okurky a hořký ležák?“

 2/ Časně ráno belgický ovčák utekl svému pánovi při procházce podél parku.

 3/ „Ta vaše reklamní komedie s elektrospotřebičem těžko někoho přiměje k jeho zakoupení.“

 4/ „Díval jsem se na seznam jmen, delší byl než účtenka z hypermarketu.“

 5/ „Ty ovce si tu klidně paste, určitě je však zabezpečte před vlčím útokem!“

 6/ „Mažte už do hajan, s kývajícím se strašidlem se můžete mazlit v posteli!“

 7/ Sledi sonátu vyslechli, ale nijak na ni nereagovali.

 8/ „Je to nezmar, co nikdy nepřestane, dokud nedosáhne svého.“

 9/ Pro československé reprezentanty byl dres se lvíčkem na prsou nesmírně zavazující.

10/ „Ovládá karetní hry jako ďábel, lepšího karbaníka široko daleko nenajdeš!“

11/ „Rozsypal jste na lodi višně, tak je rychle zase seberte!“

12/ Má oči modré jako chrpy a mužská srdce pro ně trpí.

 

 

LUBOŠ ČEJKA

Řešení:

1 – Tesla / vynález asynchronního motoru a bezdrátové komunikace /, 2 – Nobel / vynálezce dynamitu /, 3 – Diesel / vynálezce vznětového motoru / , 4 – Mendel / objevitel v oboru genetiky /, 5 – Pasteur / objevitel zejména v oblasti mikrobiologie / 6 – Janský / objevitel krevních skupin /,
7 – Edison / vynálezce fonografu, žárovky / , 8 – Marconi / vynálezce bezdrátového telegrafu / 9 – Ressel / vynálezce lodního šroubu /, 10 – Bell / vynálezce telefonu / 11 – Diviš / vynálezce bleskosvodu /, 12 – Koch / zakladatel bakteriologie /.