Dokážete v následujících větách objevit jména českých a zahraničních politiků?

1 - Výborná poloha velitelského stanoviště poskytovala znamenitý přehled o vzniklé situaci.

2 - Těžko hledat nějaké polehčující okolnosti pro tohoto devětkrát trestaného recidivistu.

3 - Je to velmi drzý opilec, na pípu ti napsal vulgární hodnocení kvality čepovaného piva.

4 - Předposlední stanicí autobusové linky bude městské centrum pod lipovou alejí.

5 - Včera projel cinknutými kartami celou výplatu a také část svého oblečení.

6 - Na noze manželky poručíka Columba přistála písemná výzva, aby se konečně ukázala divácké veřejnosti.

7 - Támhle je borovice, támhle je dub, čekáš, že se ty stromy snad porazí samy?

8 - Marně honil mocný car teriéra po zahradě, hbité psisko mu snadno uteklo.

9 - Protože si na těžkou dřinu v zemědělství nezvykla, uspět se jí tady nepodařilo.

10 - Zamysli se nad svým chováním, jdi do sebe, neškoď sobě ani ostatním spoluobčanům.

11 - Mohli byste vypátrat, který magor bačovi otrávil všechny ovce i psa?

12 - Teta sice zhubla iracionálním způsobem, ale sníženou váhu si úspěšně drží..

LUBOŠ ČEJKA

Řešení:

1 - Havel, 2 - Kohl, 3 - Putin, 4 - Trump, 5 - Jelcin, 6 - Zeman,
7 - Dubček, 8 - Carter, 9 - Klaus, 10 - Beneš, 11 - Gorbačov, 12 - Blair.