V následujících větách /skrývačkách/ jsou ukryty názvy českých i zahraničních měst v počeštěné podobě. Dokážete je objevit?

1/ Nervozita u něj výrazně narůstala, protože ještě nevěděl, zda ředitel četl jeho hlášení o stavu zásob ve skladech.

2/ Drzí lupiči využili narušeného pletiva a bez větších problémů v noci pronikli do špatně střeženého podnikového areálu.

3/ Učitelky nevěděly o našem plánu téměř nic, protože jsme vše připravili v nejpřísnějším utajení a všichni drželi jazyk za zuby.

4/ Při dalším šetření vyšlo najevo, že neopatrný traktorista chovatelům včel zbořil úly a způsobil jim tak značnou škodu.

5/ Zařídila nám schůzku přímo s tiskovou mluvčí, protože věděla, že nikdo jiný není oprávněn podávat nám jakékoliv informace.

6/ Zabýval se úpravou městských center s takovým zápalem, že mnohdy zapomínal na dodržování s tím spojených předpisů.

7/ Formuláře je nutno vyplnit raději hůlkovým písmem, čitelnost je pro jejich další zpracovávání velmi důležitá.

8/ Až budeš mít trochu času, vyber nějaké knížky a hned je dej do kufru, abychom měli o dovolené co číst.

9/ Pochop, že nemohu čekat už ani o minutu déle, cesta na nádraží je dlouhá a vlak mi jede už za necelou hodinu.

10/ Na oslavu kulatých narozenin se sjeli četní gratulanti z okolí našeho bydliště i z velmi vzdálených končin.

11/ Jsou doslova prolezlí nenávistí, a patrně není na světě člověka, který by je dokázal přivést ke vzájemnému usmíření.

12/ Napravo kouzlili čarodějničtí elévové, nalevo čarovali ti poněkud zkušenější a centrální sektor patřil pouze nejlepším z nejlepších.

LUBOŠ ČEJKA

Řešení:

1 – Telč, 2 – Žilina, 3 – Lyon, 4 – Tachov, 5 – Most, 6 – Terst,
7 – Nitra, 8 – Bern, 9 – Mohuč, 10 – Kolín, 11 – Zlín, 12 – Levoča.