V následující básni jsou ukryty názvy 8 filmů, ve kterých účinkoval Rudolf Hrušínský st., který by se 17. října 2020 dožil 100 let. Dokážete je objevit?

Vážení přátelé, ano,
po noci přichází ráno.
Kdekdo už těší se na snídani,
nejinak také tři veteráni.

Po snídani, hola, hola,
Dařbuján a Pandrhola
rozhoupaj´ se k práci prvé
vyrazí po stopách krve.

Do lavic pak mocně volá
své žáky obecná škola.
Dozví se tam v množství novot,
jak básníkům chutná život.

Školákům četbu z Hrubína,
rušila hlukem turbina,
dunivý tón toho hlasu
zvěstoval konec starých časů.

LUBOŠ ČEJKA

Řešení:

1 – Vážení přátelé, ano, 2 – Tři veteráni, 3 – Dařbuján a Pandrhola, 4 – Po stopách krve,
5 – Obecná škola, 6 – Jak básníkům chutná život, 7 – Turbína, 8 – Konec starých časů.