Kulatý stůl ke Covid-19

 

VIRTUÁLNÍ KULATÝ STŮL K EPIDEMII COVID-19 V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Vítáme vás v diskuzi k této problematice. První diskusní příspěvek zaslal geriatr Zdeněk Kalvach. Redakce oslovila další významné osobnosti, které se pohybují v sociálních službách, a souhlasí s tím, že musíme z této nové zkušenosti něco vytěžit do budoucna. ...více

OMEZENÍ PRÁV A SVOBOD KLIENTŮ PZSS BYLO V SOULADU S PRÁVEM

JUDr. Petr Haluza

Redakce mě vyzvala, abych se pokusil vyjádřit k otázce „mimořádného omezení svobody jedné skupiny obyvatelstva“. Tím jsou zřejmě míněni senioři umístění v pobytových zařízeních sociálních služeb (dále jen „PZSS“) a, jak je uvedeno v dotazu,  čtvrt roku bez kontaktu s rodinnými příslušníky, nemožnost čerpat služby, objednat si nákup, pedikérku atd. ...více

Sociální služby v době ,,cholery“ obstály

Situace v pobytových sociálních službách pro seniory v době nouzového stavu byla vděčným tématem pro novináře, epidemiology, odbornou i laickou veřejnost. Výroky o selhání sociálních služeb, či dalších nákazách navzdory drastickým opatřením, nebraly konce. ...více