Rezidenční péče je odborný časopis pro vyšší a střední management v oblasti sociálních služeb. Časopis je rozesílán všem poskytovatelům sociálních služeb, státním i nestátním zařízením, zřizovatelům, odborným a profesním sdružením. Průběžně aktualizovaný adresář obsahuje 2000 adres a dle našich průzkumů je konečný počet čtenářů 8.000.

 Ceník ve formátu pdf ke stažení

Základní údaje:

Formát:                210 x 297 mm

Rozsah:                28 stran + specializovaná odborná příloha

Tištěný náklad:    2000 ks

Distribuce:           direct mail

ISSN:                    1801-8718

Registrační číslo:             MK ČR E 15701

Periodicita:           4x ročně

1) č. 1 / březen:        uzávěrka podkladů: 28.2           

                                     uveřejnění:        cca 15.3          

 

2) č. 2 / červen:        uzávěrka podkladů: 29.5.          

                                     uveřejnění:        cca  15. 6.       

 

3) č. 3 / září:             uzávěrka podkladů: 29.8.          

                                    uveřejnění:        cca 15.9.

     

4) č. 4 / prosinec:    uzávěrka podkladů: 20.11.

                                     uveřejnění:        cca 5.12.         

 

 

Kontakty:

Redakce: 271 747 313, 271 748 312

redakce@marcom-praha.cz

Inzerce: 271 747 313, 271 748 312, 603 224 182

PhDr. Lenka Kaplanova

kaplanova@marcom-praha.cz