Světlo na konci tunelu….

Každé ráno při vjezdu do našeho domova otevírám vrata, na nichž vyniká veliká cedule informující všechny příchozí o skutečnosti, že domov je od 10. října 2020 uzavřen. Když poté projedu vraty do areálu domova a vrata za sebou zavírám, je mi z toho všeho smutno.

V březnu roku 2020 jsme byli nuceni uzavřít náš domov návštěvám a věřili jsme, že během pár měsíců se náš život a život našich klientů vrátí do starých zajetých kolejí a my budeme žít stejně jako před tím. V polovině měsíce června 2020, kdy došlo k částečnému rozvolnění opatření, jsme se předčasně radovali, že je konec uzavření domova, a že naše klienty budou moci opět navštěvovat jejich rodiny a blízcí.

V tuto roční dobu bylo hezké počasí, proto se návštěvníci mohli se svými blízkými setkávat venku na terase, za dodržení hygienických opatření. Zřídili jsme rezervační systém, do kterého se návštěvy přihlašovaly, a termíny se návštěvám určovaly tak, abychom mohli vyhovět všem zájemcům, ale zároveň také ochránili naše klienty.

Klientům se viditelně zlepšila nálada, i po psychické stránce se jim značně ulevilo. Rodiny klientů byly samozřejmě také nadšené, vždyť neviděli své blízké několik měsíců.

Bohužel přišel 10. červenec 2020 a náš domov se znenadání ze dne na den opět uzavřel. V tento den totiž vešlo v platnost Mimořádné opatření č. 1, vydané Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje pro území obcí s rozšířenou působností Kutná Hora a Čáslav, do jejichž území náš domov spadá, a v němž byl stanoven zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb.

 Bylo to velice nepříjemné, obzvláště přihlédneme-li k tomu, že tento zákaz návštěv přišel skutečně bez varování a ze dne na den, ale ještě stále jsme si udržovali všichni optimismus. Je to na pár týdnů, říkali jsme si všichni, avšak nebylo tomu tak.

Rodiny klientů volaly, zda jsme také uzavřeni a když jim bylo odpovězeno, že ano, jejich frustrace byla i na tu dálku po telefonu zcela zjevná. Bohužel u klientů trpících demencí žádná technická vymoženost v podobě telefonu, tabletu, skypu nemůže nahradit osobní kontakt, pohlazení.

Pouze jediná klientka, která byla v terminálním stadiu, měla návštěvy povolené. Ovšem i toto byl dost velký problém, jelikož ostatní klienti si této skutečnosti všimli, a bylo prakticky nemožné jim vysvětlit, proč zrovna ona paní může mít návštěvu a ostatní ne.

Opakovalo se jaro. Někteří klienti argumentovali tím, že do rána mohou zemřít také. Měli pravdu, ale co s tím naděláme? Co sdělit klientovi, který vidí, že někdo něco může a někdo ne? Snažili jsme se všem vysvětlit, proč to takhle je, že se je vlastně snažíme všechny ochránit. Velikou oporou nám byly rodiny klientů, které nám pomáhaly, jak jenom to bylo možné.

Koncem července jsme se světu otevřeli. Bylo humorné, že o zrušení opatření jsem se dozvěděla od dcery klientky, která si rezervovala termín na sobotní návštěvu. Informace čerpala z ČT24. Byla hodně udivená, když jsem jí vysvětlila, že dokud nebudu mít oficiální informace z příslušné hygienické stanice, nemohu jí nic slíbit.

Nastavili jsme pravidla, kdy návštěvy v domově mohly probíhat venku a na dvou místech v budově, samozřejmě za dodržení striktně nastavených hygienických opatření. Snažili jsme se minimalizovat možnost návštěv na pokoji, které byly povoleny pouze u klientů v terminálním stádiu nemoci. I když byla opatření úplně zrušená, nechali jsme si rezervaci termínů pro návštěvy. Při kapacitě našeho domova, která je 21 klientů, jsme byli schopni uspokojit nároky a potřeby všech, jak klientů, tak jejich rodinných příslušníků.

Naše radost trvala přesně 10 týdnů. Pro naše klienty jsou na jednu stranu opatření nepochopitelná. Jedna klientka komunikovala s rodinou přes otevřené okno, které je do ulice, kam se dcera připlížila po ulici jako špión, aby ji nikdo z personálu neviděl. Až k takové absurditě jsme v listopadu došli. Na druhou stranu jsou někteří klienti vyděšení tím, co se okolo nás děje.

Neustále se potýkáme s nepochopením ze strany dcery jedné klientky. Vysvětlujeme, proč nemůže na pokoj k mamince, proč může přijít pouze 1 dospělý s testem a nemohou s sebou přivézt malé děti, proč musí dcera odejít po hodině a nemůže se svou maminkou být déle.

Zachováváme dvě návštěvní místa pro setkávání klientů s rodinou. Jedno se nachází v horní části budovy ve vestibulu a druhé v dolní chodbě. Obě tato místa mají vlastní vstup, není nutné procházet budovou, je možné je odvětrat a jsou po každé návštěvě pečlivě vydezinfikována. Mimo terminálně nemocných a umírajících klientů platí zákaz návštěv na pokojích klientů. Samozřejmostí je rezervace termínů pro návštěvy, negativní test a použití ochranných prostředků – respirátorů. A hledáme světlo na konci tunelu…

Lenka Hasnedlová

Dvůr Karlov, Horky u Čáslavi