Archiv dokumentů ke stažení

 

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti

Vzorová smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Aktualizovaný zákon č. 108/2006 Sb.

Otevřený dopis "Sociální služby na kraji propasti"

Kontrolní závěr z kontrolní akce - Peněžní prostředky určené na podporu sociálních služeb

Zabezpečení dotazníkového šetření pro účely projektu „Podpora neformálních pečujících II“

PŘIHLÁŠKA ŘÁDNÉHO ČLENA ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ

Informace k detenční novele - 19.8.2016

Evidence § 91c.xlsx

Efektivnost prostředků vynaložených v ústavní a v komunitní péči

Veřejný ochránce práv - ombudsman  "Zjištění z návštěv zařízení pro osoby s mentálním postižením"

Národní minimální standardy péče v Anglii

Je nový systém financování sociálních služeb pro staré občany efektivní?

Návrh tezí novely zákona o sociálních službách

Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Představy o smrti a prožívaná smysluplnost života

Spor o úhradové dodatky - Nález ústavního soudu v plném znění

Financování služeb sociální péče pro seniory v ČR – současné problémy a výzvy

VYUŽITÍ PROGRAMU RELAXACE A DOPROVÁZENÍ V DOMOVĚ DŮCHODCŮ BYSTŘANY - Monika Václavíková