DISKUZE, NÁZORY

 

„LUXOVÁNÍ“ ÚČTŮ KLIENTŮ, v kontextu využívání plné moci 

Zastoupení na základě institutu plné moci je jedním z možného druhu právního zastoupení (smluvního), které je upraveno v ust. § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kdy jedna strana zastupuje druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. Plná moc je jednostranný právní úkon, kterým zmocnitel demonstruje, že dává možnost jinému (zmocněnci), aby za něj právně jednal. ...více

ETICKÁ PACHUŤ

Pracoval jsem ve vedoucích funkcích téměř 20 let, ale doba byla úplně jiná a lidé taktéž byli trochu jiní, ba i společensko-geopolitická situace byla jiná. Ale jedním z největších „traumat“, které nosím v sobě, byl 15. den každého měsíce, kdy se bral důchod. A to nejen z pohledu ředitele domova. Nechci se rozepisovat o „supech“, kteří se ani nezastavili u svých příbuzných, ale navštívili pouze sociální pracovnici a vyzvedli peníze.  ...více

TŘI PŘÍBĚHY O PENĚZÍCH A LIDECH

„Peníze nesmrdí.“ Cituji výrok římského císaře, kterým se ohradil proti výtkám, že zpoplatnil veřejné záchodky. V našem prostředí se stále častěji setkáváme s tím, že mnoha lidem peníze jakkoliv získané nesmrdí vůbec, ani v rozporu s obecně vnímanou morálkou. Co můžeme udělat my v sociálních službách, abychom ochránili klienty a jejich zájmy? Není toho mnoho, můžeme především poskytnout podporu jejich rozhodnutím. Dokonce i tehdy, ať jsou jakákoliv.  Protože vůle klienta je důležitější než náš tradiční názor. Je to jeho život, jeho vnitřní svět, jeho důvody a vazby. ...více