DISKUZE, NÁZORY

 

Dlouhodobý výhled pro dlouhodobou péči

Všichni pracovníci sociálních služeb řeší akutní problémy vyvolané epidemií Covid-19. Není divu, že je zrovna teď netrápí problémy, které vyvstanou až za deset, dvacet, třicet let. A přitom je jasné, že s postupujícím časem se tato zařízení dostanou do stále větších problémů. Dostupná data hovoří jasně. V České republice je dostupnost a kvalita dlouhodobé péče nedostačující. Podle odhadu Jiřího Horeckého a Ladislava Průši se v nich v současnosti nedostává kolem 20 tisíc lůžek. A dosavadní pokusy o řešení známých nedostatků se nesetkaly s úspěchem. Evropský pilíř sociálních práv přitom stanoví, že každý má právo na cenově dostupné a kvalitní služby dlouhodobé péče. Přestože se Česká republika k naplňování těchto práv zavázala, je zřejmé, že tento nárok u nás není v současné době respektován. Jde o chronicky podceňovaný problém, vyvolaný především vážnými selháními veřejné politiky a správy. ...více

„LUXOVÁNÍ“ ÚČTŮ KLIENTŮ

Každý, kdo pracuje v domovech pro seniory, se někdy setkal s tímto problémem, přesto se o něm příliš nemluví. Jsou to příbuzní, kteří bez skrupulí obírají seniory o to, co jim z důchodu zbude po zaplacení všech poplatků. Vznikají tak zapeklité problémy, jako například v domově pro seniory Krásné Březno. ...více

K otázce tzv.  „luxování účtů“ klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb

Podnět ředitele domova pro seniory, který se obrátil na redakci časopisu Rezidenční péče s žádostí o radu, jak ochránit zájmy klientů před nenechavými příbuznými, je stále aktuální. Problematika čerpání finančních prostředků klientů rodinnými příslušníky je zřejmě dlouhodobý problém, se kterým se již setkala nebo dříve či později setkají téměř všechna pobytová zařízení sociálních služeb. ...více

SMUTNÁ REALITA

Peníze… v sociálních službách tolik diskutované téma. Můžeme na něj nahlédnout z více úhlů pohledu. Peníze našich klientů jsou jedním, o to více ožehavým problémem, se kterým se denně setkáváme. ...více