DISKUZE, NÁZORY

 

Budeme hasit další požár?

V letošním roce jsme zaznamenali tři požáry v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Ten první  se udál v lednu ve Vejprtech a měl tragické následky s několika obětmi.  U dalšího požáru zasahovali hasiči v červenci v Unhošti a naposledy v srpnu v Mšenu, kde požáru podlehla jedna osoba. Po požáru ve Vejprtech bylo v mediích diskutováno nedostatečné preventivní opatření, ve Mšenu zabezpečení mají, a to možná přispělo k tomu, že se oheň nerozšířil a obětí nebylo víc. ...více

Výzva k zastavení ageismu a věkové diskriminace v době koronaviru

My níže podepsaní, lidé zabývající se problematikou stárnutí, stáří a souvisejících společenských jevů, vyzýváme vládu ČR, veřejné instituce, média i samotné občany k nesměšování různorodých lidí do jedné, kalendářním věkem definované skupiny, vůči nimž se přijímají stereotypní opatření. Chceme upozornit na nebezpečí věkové diskriminace v kontextu různých mimořádných opatření a jejich nežádoucích vedlejších dopadů, případně neobratných vyjádření. Dnešní pochybení a nedůslednosti by mohly předznamenat i zásadní etické změny dlouhodobě zakotvené ve společenském uspořádání po odeznění pandemie. Zároveň se připojujeme k mezinárodní výzvě proti ohrožení, vyloučení a věkové diskriminaci starších lidí během pandemie COVID-19 prof. Kierana Walshe, ředitele Irského centra pro sociální gerontologii (ICSG) z Národní univerzity v Galway. ...více

NOUZOVÝ STAV SKONČIL

INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ JE TŘEBA OPĚT OBNOVIT

I lidé pracující v managementu sociálních služeb se někdy ocitnou v situaci, kdy jen neřídí poskytování péče, ale musí ji začít sami poskytovat svému rodiči. To je právě příběh Jana Sembdnera, který zajistil péči o svou maminku tak, aby mohla trávit své poslední roky v rodinném kruhu. Redakce ho požádala o rozhovor. ...více

Dvanáct tezí ke koronavirové krizi a česká realita

Na webové stránce Asociace poskytovatelů sociálních služeb je možné si přečíst dvanáct klíčových tezí, kterými švýcarská společnost CURAVIVA otevřela mezinárodní diskuzi o tom, jaké problémy a rizika v dlouhodobé péči o seniory vyvolala nebo prohloubila koronavirová krize. Na vypracování tohoto dokumentu se podílelo i několik dalších organizací a asociací s obdobným zaměřením. O komentář k těmto tezím redakce požádala tři odborníky: Martina Potůčka, vysokoškolského pedagoga, analytika veřejné a sociální politiky, Mirku Barešovou, ředitelku Domova důchodců Bystřany, a Zdeňka Kalvacha, geriatra. Zajímali jsme se o to, jak moc jsou nebo nejsou tyto teze aktuální pro současnou situaci v České republice a nakolik se týkají našich seniorů a českých pobytových zařízeních sociálních služeb. ...více