DISKUZE, NÁZORY

   Okruh OSOB V Zákoně O Sociálních SLUŽBÁCH

CO NENÍ V REGISTRU, TO NEEXISTUJE

Okruh osob, kterým je sociální služba určena (dále jen „okruh osob“), je v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poprvé zmíněn v ustanovení § 79 odst. 5 písm. d) bod 3, který upravuje náležitosti žádosti o registraci sociální služby. Okruh osob je jedním z údajů o poskytované sociální službě a tento údaj je povinnou přílohou žádosti o registraci sociální služby. Každý poskytovatel sociální služby (dále jen „poskytovatel“) si tak musí již před podáním žádosti o registraci sociální služby stanovit, komu bude jím poskytovaná sociální služba určena. Poskytovatelem stanovený okruh osob je po vydání rozhodnutí o registraci sociální služby následně uveden i v registru poskytovatelů sociálních služeb (dále jen „registr“). Registr, na rozdíl od webových stránek nebo informačních letáků, je veřejným rejstříkem, a proto se každý může odvolávat na údaje a informace v něm uvedené. ...více