DISKUZE, NÁZORY

   SYSTÉM INSPEKCÍ - ABSTRAKCE A DISKRIMINACE

Cílem tohoto příspěvku je posouzení vybraných ukazatelů inspekce poskytování sociálních služeb v souvislosti se zjištěnými statistickými daty za období 2020 až 2023 a jejich intepretace. ...více