STANOVISKO ODBOROVÉHO SVAZU

Odpovídá Mgr. Jana Hnyková

místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

 

Jako zástupce odborů jste byla účastnicí připomínkového řízení k záměru MPSV zavést personální standardy v sociálních službách. V jaké situaci se nyní návrh nachází?                       

Za náš Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR jsme k tzv. malé technické novele zákona o sociálních službách podali řadu připomínek. Čekali jsme na jejich vypořádání. Bohužel k tomu nedošlo, ani nedojde. Ve středu 6. září 2023 jsme se dozvěděli na jednání s aktéry v oblasti sociálních služeb k přípravě tzv. „velké“ novely zákona o sociálních službách, že tato „malá technická“ novela nespatří světlo světa a nebude realizována. Pro nás všechny to bylo v danou chvíli velké zklamání, protože jsme jí věnovali řadu hodin práce. MPSV nám sdělilo, že nezbytné návrhy změn, které je nutné novelizovat, budou přeneseny do změnového zákona, kterým se má upravit dlouhodobá péče. Zatím nám nebyl tento změnový zákon v rámci připomínkového řízení zaslán. Mohli bychom mít na jedné straně radost, že nebudou realizovány personální standardy, se kterými jsme zásadně nesouhlasili za náš odborový svaz, ale je otázkou, co Ministerstvo práce a sociálních věcí vymyslí, a co do změnového zákona vloží. Předpokládám, že celá novela změnového zákona v části zákona o sociálních službách bude předmětem jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky a my se ke všem změnám vyjádříme nejen na jednání, ale i v připomínkovém řízení.

Čeho se týkaly vaše připomínky? Jaký způsobem byly vypořádány?                                                    

Jak už jsem uvedla v předchozí odpovědi, měli jsme řadu připomínek k „malé technické“ novele, ale co bylo pro nás prioritní, byl návrh zavedení personálního standardu v sociálních službách, který se týkal pobytových služeb. Musím předeslat, že odbory dlouho řešily možnost personálních standardů v sociálních službách. Měli jsme představu, že by se mohl zavést standard, který zlepší pracovní podmínky pro pečovatelky, zamezí jejich přetěžování a častému poškození páteře. S návrhem MPSV na zavedení minimálního personálního standardu jsme zásadně nesouhlasili a mnohokrát jsme opakovali na jednáních, že zavedení personální standardu, který stanovuje minimální personální podmínky, je pro nás nepřijatelný. Navrhovanou úpravu jsme požadovali ze zákona vypustit. Naše stanovisko bylo podpořeno výsledkem zavedení minimálního personálního standardu ve zdravotnictví. Z minima se stalo optimum a zdravotníci a zvláště sestry jsou na základě stanovených minim přetěžováni a často odcházejí ze zdravotnictví. Za současné situace, kdy není jasně stanoveno financování sociálních služeb, považujeme personální standard za hazard s péčí o klienty. Obáváme se také toho, že by v zařízeních, kde mají personál nastaven lépe, byli na základě ekonomické situace nuceni pečovatelky propouštět. Určitě budeme hledat cesty i do budoucna, jak tomu zabránit, aby minimální personální standard nebyl zaveden. Jsme ochotni diskutovat o personálních standardech, které budou akceptovat optimum a naplnění norem pro správnou manipulaci s klienty. V současné napjaté situaci se šetří ve veřejných výdajích a nebude tomu jinak i v sociálních službách. Nechci, aby se nyní systém sociálních služeb rozkolísal neuváženými návrhy Ministerstva práce a sociálních věcí a zaváděním personálního standardu.

Podrobnější rozhovor s Mgr. Janou Hnykovou přineseme v prosincovém čísle.