Anketa


PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ OVLIVŇUJE KVALITU PÉČE

Redakce se setkala s dotazy, zda je v zákoně někde uvedeno, kolik zaměstnanců, na jakém oddělení a při jakém počtu klientů musí být na směně. Tzv. personální standardy, obvyklé u našich zahraničních sousedů, zatím u nás stanoveny nejsou. Měly by být součástí novely zákona o sociálních službách, na níž pracuje MPSV ČR. Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil ve zdravotnictví i v sociálních službách trvá, a zařízení musejí zvlášť v době dovolených mnohdy improvizovat. Často tak dochází k přetěžování personálu, ne moc dobře placeného. ...více

   STANOVISKO ODBOROVÉHO SVAZU

Odpovídá Mgr. Jana Hnyková, místopředsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Jako zástupce odborů jste byla účastnicí připomínkového řízení k záměru MPSV zavést personální standardy v sociálních službách. V jaké situaci se nyní návrh nachází? ...více