TŘETÍ OČKOVÁNÍ ZAČALO

Počty nakažených v současnosti opět stoupají. Některé české studie ukazují, že zejména u nejohroženější skupiny – seniorů, mohou klesat několik měsíců po očkování protilátky.  Třetí očkování již začíná. Na naše otázky odpovídá Jiří Horecký, prezident APSS ČR.

Mají se poskytovatelé obávat další vlny?

Nemyslím si, že zažijeme to, co v loňském roce, a můžeme tak soudit i z března a dubna letošního roku. V té době byly denní nárůsty stále ve vyšších tisících denně a v sociálních službách počty nakažených klientů a zaměstnanců zásadně klesaly. I nyní jsou čísla nakažených prakticky zanedbatelná a nezvýšila se ani začátkem září či opětovným testováním.

Jak bude probíhat třetí očkování v zařízeních sociálních služeb?

Očkování bude možné po 20. 9. 2021 po splnění podmínky uplynutí 8 měsíců po druhé dávce. Očkování bude realizováno praktickými lékaři nebo veřejnými očkovacími místy (alternativa spíše pro zaměstnance). Očkování třetí dávkou je dobrovolné a lze jej výrazně doporučit zejména u seniorů, neboť zde podle dvou realizovaných průzkumů došlo po 6 až 8 měsících ke kritickému poklesu protilátek až u 40 % z nich.

Zaměstnanců v sociálních službách je očkováno jen cca 60 %. Jaký je váš názor na povinné očkování v této sféře?

Zvažování zavedení povinného očkování pro vybrané skupiny osob či profese není v tuto chvíli politicky ani společensky akceptovatelné. Uvidíme také, jaká bude zpětná vazba ze zemí, které tak učinily, tj. kolik např. odejde ve Francii ze sociálních služeb pracovníků právě v souvislosti s povinným očkováním. Podíl naočkovaných seniorů v pobytových službách je okolo 92 %, to je poměrně vysoké číslo, a právě tuto nejohroženější skupinu je nutné chránit. Je tedy možné, že se po volbách ať již v závěru letošního nebo počátkem příštího roku debata o povinném očkování otevře, je ale také možné, že se celkově bude covidová situace stabilizovat a nebude to již aktuální téma.