Z DOMOVA :

 

Tři kanonýři

Fotbalový turnaj zdravotně postižených SENI cup má letos před sebou již třináctý ročník. Na stadionu Slovan v Havlíčkově Brodě se 30. května sejde 16 týmů ze zařízení sociálních služeb z celé republiky. 

Letos organizátoři připravili divácky velmi atraktivní novinku:  jako patrony pozvali do Havlíčkova Brodu hned tři slavné fotbalisty. Loňskou dvojici Ladislava Vízka a Horsta Siegla totiž doplní Antonín Panenka, který patronskou funkci plnil v několika předchozích ročnících, naposledy mu to však jiné pracovní povinnosti neumožnily. ... více

Jak se co dělá…

Na exkurzi na vědeckém pracovišti Vysoké školy báňské – Technické univerzity

Snad ani nelze spočítat všechna ta léta, po která trvá spolupráce ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě. Každoročně koncem nebo začátkem roku se v telefonním sluchátku ozve hlas paní prof. Ing. Kamily Kočí, Ph.D. z Katedry fyzikální chemie a teorie technologických procesů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství s příjemnou zprávou: máme pro vás sponzorský dar. Jsou to většinou finanční výtěžky z tomboly na společenských událostech anebo společných sbírek vědeckých pracovníků Institutu environmetálních technologií, kde paní profesorka také působí na pozici „senior výzkumník“. ... více

Výstava Fotografiemi pro radost v Ostravě

Prvním letošním zastavením putovní výstavy Fotografiemi pro radost byla Ostrava. Ve spolupráci s jedním z účastníků tohoto výstavního projektu – ostravským Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením, nabídla krásné výstavní prostory pro tuto prezentaci nejlepších snímků loňského roku Knihovna města Ostravy ve své pobočce ve Vítkovicích. Vernisáž výstavy se uskutečnila v pondělí 8. ledna a kromě její hlavní organizátorky, paní Ing. Marty Kopecké a ředitelky Knihovny města Ostravy Mgr. Miroslavy Sabelové, které výstavu zahájily, se jí zúčastnili i hosté z řad zaměstnanců a návštěvníků knihovny, představitelé ostravského Čtyřlístku a další. ... více

ČLOVĚK BY MĚL POMÁHAT, POKUD MŮŽE…

Říká v rozhovoru pro Rezidenční péči Ing. Marta Kopecká

Loňský ročník charitativního projektu Pomáháme fotografiemi pomyslně uzavřel říjnový Festival na pohodu v pražské zoologické zahradě, o němž jsme psali v č. 4/2017 Rezidenční péče. Tímto festivalem však ani náhodou aktivity projektu neutichly. Naopak. Žil a žije dál, a co víc, dává o sobě vědět prostřednictvím fotografií ilustrujících každodenní život lidí s mentálním postižením v různých koutech naší republiky. Co nového se od loňského podzimu událo, na to jsme se zeptali ředitelky projektu a předsedkyně spolku Fotografiemi pro radost, paní Ing. Marty Kopecké: ... více