CO PŘINESL PROJEKT „SPOLU S VÁMI“

Pokud někdo z kolemjdoucích nahlédl v pondělí 28. května za plot zahrady Domova Jandova, jednoho ze zařízení ostravského Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením, neubránil se údivu. Zahrada, kde se to jindy hemží dětmi, byla tentokrát zaplněna mladými lidmi, usilovně montujícími židle, lavice, stoly i stolky, dřevěná lehátka, kovové altánky… Sedmnáct lidí různorodých profesí spojovalo jediné: všichni jsou zaměstnanci obchodního centra IKEA Ostrava a všichni sem přišli jako dobrovolníci, aby v Domově Jandova pomohli s montáží zahradního nábytku a dalšího vybavení domova, který letos patřil mezi úspěšné účastníky charitativního projektu řetězce IKEA nazvaného Spolu s vámi.

     Již pátým rokem každoročně vybírá společnost IKEA Česká republika prostřednictvím tohoto projektu na základě hlasování zaměstnanců a zákazníků IKEA dvacet organizací z celé republiky pomáhajících dětem. Ty pak podpoří nábytkem v celkové hodnotě 2 300 000 korun. Letos se do projektu přihlásilo 560 neziskových organizací. Měli jsme to štěstí, že se naše centrum Čtyřlístek, pečující o bezmála tři stovky klientů s mentálním i kombinovaným zdravotním postižením, dostalo díky hlasování zaměstnanců a zákazníků mezi pětici finalistů pobočky IKEA Ostrava. Svým projektem na vybavení zahrady pro děti z Domova Jandova jsme skončili na druhém místě a získali nábytek a vybavení za více než sto tisíc korun a dalších 56 tisíc korun finanční dar, který obdrželi všichni finalisté projektu jako bonus z nákupů členů IKEA Family.

    To byla první a hlavní část projektu. Neméně příjemná však byla i ta druhá, o níž píšeme v úvodu tohoto článku, kdy mezi nás zavítali dobrovolníci – zaměstnanci IKEA Ostrava, aby v Domově Jandova pomohli s montáží nábytku, který jsme díky projektu získali. Byl to opravdu krásný den, nejen proto, že počasí přálo. Přestože ranní slunce rychle nabíralo na síle, na všech dobrovolnících bylo znát, že s montáží jednotlivých dílů zahradního nábytku mají zkušenost, bez ohledu na to, zda běžně pracují jako prodavači nebo kuchaři restaurace IKEA, skladníci anebo v dalších profesích, bez nichž by se prodejny IKEA neobešly. Práce jim šla skvěle od ruky.

      Osobně jim přišel poděkovat i ředitel Čtyřlístku, PhDr. Svatopluk Aniol a zaměstnanci Domova Jandova nabídli svým hostům z IKEA domácí pohoštění. Největším překvapením pro všechny však bylo hudební vystoupení bubenického souboru Čtyřlístku – Rytmy, neboť podobné vystoupení tady pod širým nebem rozhodně nečekali.

      Když bylo všechno hotovo, přijali naši hosté pozvání k prohlídce domova, kde se seznámili s tím, jak a v jakých podmínkách zdejší děti žijí. Nadšení bylo oboustranné a všichni věříme, že toto setkání rozhodně nebylo poslední. Náš dík však nepatří jen pracovníkům IKEA a jejich skvělému projektu Spolu s vámi, ale také logistické společnosti Hral, s. r. o., jež nábytek IKEA do Domova Jandova dopravila a všem lidem – zákazníkům IKEA, kteří tento projekt podpořili a pomohli tak dobré věci. Na oplátku jsme mohli slíbit, že náš soubor Rytmy přijede letos v září zahrát zákazníkům i zaměstnancům obchodního centra IKEA Ostrava na Den IKEA. 

      Na tomto místě však patří poděkování i manželům Bernathovým, provozovatelům chaty Mír Beskydy, kteří prostřednictvím projektu IKEA Spolu s vámi také nabídli svou pomoc, přestože v poněkud jiné formě: dětem z Domova Jandova umožnili týdenní ozdravný pobyt ve své chatě na úpatí Radhoště. Ten se uskutečnil ve druhé polovině letošního května. Dětem se tam velmi líbilo, přivezli si domů spoustu nových zážitků a všichni věří, že se i v budoucnosti se sem znovu vypraví. To byl další, zcela nečekaný přínos projektu Spolu s vámi, neboť nám pomohl získat nové přátele nejen mezi zaměstnanci IKEA Ostrava, ale i mimo město, v němž žijeme. Moc za to děkujeme a přejeme všem, kteří se do tohoto projektu IKEA Česká republika zapojí v příštím roce, aby jim přinesl přinejmenším tolik radosti, jako nám v Ostravě.

Text a foto: BOHDANA RYWIKOVÁ