PRACHATICE OČIMA „BÁBINEK“

 

Dne 8. března 2018 proběhla ve výstavní prostoře katedry výchov uměním U auly Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem vernisáž výtvarných děl posluchačů Univerzity třetího věku s názvem „Bábinky“.

Vernisáž uvedl Doc. Vladimír Šavel a zahájily Mgr. Šárka Coganová a Mgr. Lenka Minaříková.

 

         Soubor představených obrazů je rozdělen do dvou částí. První vznikl na letních výtvarných kurzech v Prachaticích v roce 2016 a 2017 pod vedením výtvarných pedagogů katedry výchov uměním Mgr. Šárky Coganové, Mgr. Aloise Kračmara, Mgr. Hany Matuštíkové, Mgr. Lenky Minaříkové a doc. Vladimíra Šavla, a ten druhý na semestrálních kurzech textilní a grafické tvorby pod vedením Mgr. Lenky Minaříkové a Mgr. Aloise Kračmara.

 

Cílem kurzů Univerzity třetího věku je poskytnout seniorům možnost, aby se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni mohli systematicky seznamovat s nejnovějšími poznatky v oblasti vědy, historie, politiky, kultury apod.

 

            V tomto případě ztvárněný námět vychází z fascinace architektonickými skvosty města samotného. Práce posluchačů U3V v sobě nesou řadu přesahů, mezistupňů a specifických vnitřních znaků, které z viděného a viditelného světa, jímž jsme obklopeni, vnímáme. Základem všech vystavených děl je neobvyklý pohled posluchačů na historické město, které v potu a za neustálého odříkání povznesli na hodnotu výtvarného díla.  Nesnažili se Prachatice dokumentovat, nýbrž nacházet místní dokonalé historické skvosty, které subjektivně ztvárnili ve svých obrazech. Jejich práce nebyla pouze jenom o tvůrčí stránce, ale také o zastavení se, zklidnění se a naučení se dívat a vidět krásu města kolem sebe. Krásu nejen vnější, ale i vnitřní a všechny její souvislosti.

 

Ve své tvorbě se s námi BÁBINKY podělili o to, jak umí výtvarně zpracovat viděné, jakým způsobem umí přijímat a pracovat s podněty, poznávat a vidět druhé, jak umí zpracovávat rady svých pedagogů a následně vše aplikovat do vlastního výtvarného vyjádření. Řadu diváků zaujal elán, vyzařující z obrazů bez ohledu na profesionální zručnost tvůrkyň. K další tvorbě jim přejeme hodně sil a odvahy.

Mgr. Šárka Coganová, kurátorka výstavy