O Lůžka sociální péče je zájem

Dobrý příklad z Krnova, kde dokázali propojit zdravotní i sociální péči

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj,  je jedním z mála pracovišť, kde mají k dispozici jako službu Lůžka sociální péče. Do provozu byla uvedena již v roce 2007, kdy byla původně součástí Oddělení ošetřovatelské péče ve Městě Albrechticích, v Dvorcích a Odborného léčebného ústavu v Krnově - Ježníku. V roce 2011 došlo k jejich centralizaci do nemocnice ve Městě Albrechticích, kde se pro ně vyčlenilo samostatné oddělení.

     „Lůžka sociální péče jsou registrovanou pobytovou sociální službou ve zdravotnictví, provoz pracoviště je nepřetržitý a kapacita zařízení je pro 25 uživatelů. Na těchto lůžkách je poskytována pomoc a podpora dospělým lidem, kteří byli propuštěni ze zdravotnického zřízení, ale vzhledem ke zdravotnímu stavu, soběstačnosti, či sociální situaci nelze další péči o ně zajistit v domácím prostředí. Péči o klienty zde poskytujeme na základě řádného smluvního vztahu,“ sdělila náměstkyně ošetřovatelské péče Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, Šárka Tavandzi.

     Péče na Lůžkách sociální péče je určena zejména pacientům Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, ale v případě, že není naplněna kapacita lůžek, slouží i pacientům z jiných regionů Moravskoslezského kraje. „Klienty dělíme dle věkové struktury na dospělé, což jsou lidé ve věku od 27 do 64 let. Druhou skupinou jsou mladší senioři, kteří nedosahují 80 let. A poslední skupinou jsou starší senioři, tedy lidé starší 80 let. Umíme se postarat o osoby hůře pohyblivé, imobilní, osoby s chronickým onemocněním i osoby s kombinovaným postižením,“ sdělila vedoucí této služby Mgr. Daniela Houdková.

     Lůžka sociální péče nejsou určena lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčbu (hospitalizaci) ve zdravotnickém zařízení. Přijaty nemohou být ani osoby s infekčním onemocněním, případně lidé trpící duševní chorobou, jejichž chování narušuje kolektivní soužití.

     Na Lůžkách sociální péče jsou poskytovány kromě ubytování a stravování, také aktivizační služby. K nabízeným činnostem patří např. hraní společenských her, malování, skupinové cvičení a další aktivity. Společenské a pracovní vyžití uživatelů služby vychází z možností, schopností a zájmu samotných klientů, kteří se veškerých nabízených činností účastní zcela dobrovolně.

     „Pořádáme celou řadu společenských akcí, jako například vánoční posezení s hudbou, oslavu MDŽ a další. Spolupracuje s námi řada dobrovolníků, kteří k nám pravidelně docházejí. Navíc nás podporuje i mateřská škola Města Albrechtic, zdejší Základní umělecká škola a Základní umělecká škola Krnov. Vystoupení dětí mají naši klienti skutečně moc rádi,“ dodává Daniela Houdková.

     Všem klientům Lůžek sociální péče je poskytována zdravotně preventivní péče.  Pravidelně za nimi dochází lékař, který hodnotí jejich zdravotní stav a poskytuje jim léčebnou preventivní péči.

      Klienti jsou ubytováni ve dvoulůžkových, třílůžkových a jednom čtyřlůžkovém pokoji. Občas se stává, že jeden pokoj sdílejí společně i celoživotní partneři.

     Tento příklad z krnovské nemocnice jak lze propojit zdravotní péči se sociálními službami, by jistě mohl být dobrou inspirací i pro další města u nás, kde dosud podobnou službu postrádají. Více informací, jak se mohou pacienti dostat na Lůžka sociální péče lze získat přímo ve Městě Albrechticích, případně na stránkách krnovské nemocnice www.szzkrnov.cz.

Text: JIŘÍ KRUŠINA

mluvčí Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov