FESTIVAL NA POHODU

aneb Den strávený v ZOO

Na dny 2. - 8. října 2017 připadl letošní Týden sociálních služeb. Týden, na nějž svými aktivitami upozorňovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. A kdy jindy je tedy lepší čas na to, abychom uspořádali zcela unikátní festival radosti ze života lidí s mentálním postižením, jejž jsme nazvali Odpoledne na pohodu? Uskutečnil se 3. října v pražské Zoologické zahradě. Na festivalu se poprvé společně představili naši kamarádi s mentálním postižením z celé republiky spolu se svými patrony při společných vystoupeních či aktivitách, na něž se připravovali celé léto.

     I přes počáteční nepřízeň počasí dorazilo do pražské Zoo více než 400 lidí s mentálním postižením i se svými doprovody a také veřejnost. A že bylo na co se dívat! Během odpoledne jsme viděli nejrůznější herecká, taneční a hudební vystoupení. Dokonce jsme shlédli i představení z cirkusu. Některá z vystoupení hudebně doprovázela skupina Sto zvířat, jež byla jedním z patronů účinkujících.

     Souběžně se konaly také tvůrčí workshopy, na nichž bylo možné se zapojit do malování. Za účasti patronky Ivy Hüttnerové vznikla na workshopu řada krásných barevných a veselých hodin a hraček.  

      Ve spolupráci se zoologickou zahradou měli účastníci odpoledne možnost navštívit zdejší centrum pro veřejnost a dostat se do přímého kontaktu s různými zvířaty, třeba se sklípkany, krajtou nebo fretkou. Na jižním parkovišti bylo také současně možné navštívit prodejní stánky s rukodělnými výrobky klientů některých organizací anebo si dát dobrou kávu v pojízdné kavárně, kde kromě kávy připravovali i výborné palačinky. Současně zde během jedné z přestávek mezi vystoupeními předváděl správnou přípravu kávy další patron projektu - Adam Neubauer, jeden z nejlepších baristů České republiky. Velké finále kulturního programu patřilo umělcům ze Stacionáře v Jihlavě a jejich Jarmarečních písní,  kterou připravili spolu se svou patronkou, herečkou Milenou Steinmasslovou. A pak už následovalo loučení.

     I když to ráno vypadalo s ohledem na počasí poněkud beznadějně, je třeba konstatovat, že spokojené výrazy všech účastníků festivalu dokázaly, že celá tato akce má smysl a naše společné setkání nás bude ještě dlouho hřát na srdci.

     Na Festival na pohodu navazuje putovní výstava fotografií v rámci projektu Pomáháme fotografiemi, která byla zahájena 10. listopadu 2017 v Táboře a bude putovat republikou do června příštího roku. Během tohoto období zavítá do různých měst po celé České republice. Jednotlivé fotografie pocházejí od autorů z organizací, jež se připojily k projektu Pomáháme fotografiemi a zachycují nejrůznější zážitky lidí s mentálním postižením z jejich aktivit. Jsme rádi, že je v letošním i příštím roce bude sdílet i široká veřejnost, protože mnozí z nás často ani netuší, jak barevný svět to může být, a že je možné osobám s mentálním postižením i nepatrnou pomocí a podporou pomoci jejich pohled na svět šířit dál. Máme se často od těchto lidí co učit, a to je dle našeho názoru podstata jejich integrace mezi nás. Informace o jednotlivých místech, kde budou snímky z projektu Pomáháme fotografiemi k vidění, lze najít na naší facebookové stránce Pomáháme fotografiemi anebo také na našem novém webu. Ten jsme spustili 20. listopadu a jde o první komunitní web pro veřejnost a mentálně postižené s adresou www.fotografiemiproradost.cz  Tento web umožní jednak přímou komunikaci a detailnější pohled do života lidí s mentálním postižením a naopak osobám s mentálním postižením pohled „ven do světa“. Začne však také plnit konkrétní přání všech účastníků našeho projektu, což je letos 12 organizací z celé republiky (ve srovnání s loňskem je to o čtyři organizace víc a už se nám hlásí další zájemci do příštího, již třetího ročníku projektu Pomáháme fotografiemi). Za každým přáním stojí příběh a mnohdy jde o přání, jež si naši kamarádi přejí už hodně dlouho. Budeme rádi, když někoho z vás tato myšlenka osloví a přispěje byť jen malou částkou na splnění některého z přání, či alespoň projeví zájem  osobně se podílet na tomto projektu.

     Plnění přání, a to jak  finančními příspěvky, tak věcnými dary, začíná 1. prosince 2017 a bude doprovázeno internetovými aukcemi výrobků a hraček dílny V růžovém sadu, kdy budete mít příležitost pořídit si třeba unikátní dřevěné hodiny, které malovala patronka projektu Iva Hüttnerová. Není důležité, jak vysokou částkou přispějete k plnění konkrétních přání našich kamarádů. I drobnou pomocí uděláte velkou radost a vyvoláte úsměv na tváři našich kamarádů s mentálním postižením. A o to nám jde především.

MARTA KOPECKÁ

ředitelka projektu Pomáháme fotografiemi

Fotografie: JARMILA ŠTUKOVÁ