Společnost lékařů a zdravotnických pracovníků v sociálních službách ČLS JEP

 

Dobrá pacientka pro tabletku i přes plot skočí

 

Výroba léků je obrovský byznys. Někde jsem četl, že snad druhý hned po zbraních. Farmaceutické firmy zajímá, jak se jejich léky prodávají, ne už to, jestli se správně využívají. Mělo by to však zajímat zdravotní pojišťovny a stát. ...více

 

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY POPRVÉ KONTROLOVÁNY MINISTREM

Péče o zdraví může být v zásadě organizována dvěma způsoby. Buď je zdraví osobní záležitost každého jedince, nebo je to věc, o kterou se nějakým způsobem stará stát.

 U nás byl zvolen systém povinného veřejného zdravotního pojištění, jak je obvyklé v evropském prostoru. Stát určil, jak se budou získávat peníze na poskytování zdravotnických služeb, a stanovil právní rámec poskytování zdravotnických služeb. Samotnou správu financování poskytování zdravotnické péče přesunul na subjekty, které se nazývají zdravotními pojišťovnami, i když mohl zvolit jinou formu. Bohužel na zdravotní pojišťovny přesunul také kontrolu poskytování péče o zdraví, aniž zajistil kontrolu kontrolorů. Zdravotní pojišťovny daleko vice zajímá, kolik určitá zdravotnická péče stojí, než jak je kvalitní. Podle toho se  chovají ke zdravotníkům a pacientům a podle toho to také v současném zdravotnictví vypadá, jak to vypadá. Tedy ne moc pozitivně.  ...více

Pozvánka : KULATÝ STŮL NA TÉMA  - Aktuální možnosti léčby proleženin

 

PŘIHLÁŠKA ŘÁDNÉHO ČLENA ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ