Společnost lékařů a zdravotnických pracovníků v sociálních službách ČLS JEP

 

Čestný titul pro doktora Kalvacha

Kdo se pohybuje v oblasti zdravotní péče o seniory, musí znát doktora Kalvacha. Představovat jej je něco jako nosit dříví do lesa. Naše Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je velmi hrdá na to, že pan doktor Zdeněk Kalvach je naším členem a od začátku nám velmi pomáhal. Vůbec první seminář naší společnosti byl veden právě panem doktorem Kalvachem. Když jsme se ho ptali, zdali k nám nevstoupí, souhlasil s jednou podmínkou, nechtěl žádnou funkci. 

Rozhodli jsme se za služby pro naši společnost pana doktora Kalvacha odměnit. Jsme však chudá odborná společnost a na nějaké větší dary nemáme zdroje, diplom nám zase připadalo málo. Zároveň jsme chtěli, aby cena byla alespoň trochu originální a měla jasný obsah. Protože pan doktor Kalvach nechtěl žádnou funkci, tak jsme mu udělili alespoň funkci čestnou, titul Čestného předsedy naší společnosti. 

 

FYZIOTERAPIE JE POTŘEBNÁ, ALE PRO NĚKOHO NEDOSTUPNÁ

Je neoddiskutovatelným a nepopiratelným faktem, že stav klientů domovů seniorů se v poslední době výrazně zhoršuje, takže rozdíl mezi pacienty zdravotnického zařízení jako je třeba Léčebna dlouhodobě nemocných a klienty pobytových zařízení sociální péče je minimální. V čem však vidím veliký rozdíl, je v dostupnosti odborné zdravotní péče. Máme zde v naší zemi dvě skupiny pacientů téměř stejně nemocných, ale s rozdílnou kvalitou zdravotní í péče, ačkoliv si na ni platili zcela stejně. Pacienta LDN vidí lékař denně při vizitě. Stejně nemocného pacienta v domově seniorů navštěvuje praktický lékař daleko méně. Součástí komplexní léčby v LDN je i odborná fyzioterapeutická péče, kterou zdravotní pojišťovny proplácejí. Stejně nemocným pacientům v domovech seniorů ji proplácet odmítají. ...více

PROČ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ODBORNOU REHABILITAČNÍ PÉČI NEPROPLÁCEJÍ?

Zdravotní pojišťovny odmítají platit odbornou rehabilitační péči v domovech seniorů a bohužel ji platit nemusí. Tak to naši zákonodárci vymysleli. Přitom byla doba, kdy na proplacení odborné rehabilitační péče byl nárok. ...více

POZVÁNKY NA ODBORNÉ SEMINÁŘE A KONFERENCE

SEMINÁŘ PRO LÉKAŘE, SESTRY A ŘEDITELE POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

XI. KONFERENCE PRO FYZIOTERAPEUTY A ERGOTERAPEUTY