Společnost lékařů a zdravotnických pracovníků v sociálních službách ČLS JEP

 

CHCEME SPOJOVAT

Hranice mezi sociální a zdravotnickou péčí je velmi tenká a neostrá“, říká předseda Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách, Petr Bouzek.

Poskytovat zdravotnické služby je vždy těžká a nevděčná činnost. Rozdíl mezi tím, co by bylo potřeba a tím, co lze reálně nabídnout, je po mnoho let značný a ani poslední dobou se nějak výrazně nezmenšuje. Možná spíše zvětšuje, tak jak věda nachází stále nové, dříve neznámé nemoci a patologické stavy. ...více

ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTI JEDNALI S MINISTRY

Zdravotně sociální pomezí, tedy oblast poskytování zdravotnických služeb v zařízeních sociální péče a poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních, je dlouhodobě nedořešená. Jedna z hlavních příčin léta neutěšeného stavu je špatná komunikace mezi ministerstvem práce a sociálních věcí na jedné straně a ministerstvem zdravotnictví na straně druhé. Naše společnost považuje vstřícné a kontinuální vzájemné jednání představitelů obou ministerstev za zcela zásadní záležitost. Proto jsme se obrátili na obě ministerstva s nabídkou naší spolupráce a se žádostí o setkání ve formátu oba ministři a představitelé naší společnosti. ...více

Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách České lékařské společnosti JEP

pořádá v Hradci Králové v Domově U Biřičky Kulatý stůl na téma „Praktičtí lékaři a pobytová zařízení sociálních služeb“, který se koná dne 11. května 2018 od 10:00 hod. ...více

Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách České lékařské společnosti JEP

si Vás dovoluje pozvat k pasivní i aktivní účasti ke kulatému stolu na téma
Rehabilitace v pobytových zařízeních sociální péče", který se koná 16. května 2018 od 17 hod. ...více

 

PŘIHLÁŠKA ŘÁDNÉHO ČLENA ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ