Společnost lékařů a zdravotnických pracovníků v sociálních službách ČLS JEP

 

STUDIE: Vitamin D u seniorů

MUDr. Petr Tláskal,CSc., Mgr. Jana Macková, NT Lenka Fenclová, Mgr. Marieta Baliková, MUDr. Jana Čepová,Ph.D.,  RNDr. Marie Hladíková, Ing.  Ing. Irena Němečková Ph.D., MUDr. Petr Bouzek a kolektiv pracovníků Domova seniorů Praha 4, Chodov

Pracoviště: FN Praha Motol, Společnost pro výživu, Domov seniorů Praha 4, Chodov, Výzkumný ústav mlékárenský Praha

Rádi bychom vás seznámili se studií, kterou provedla Společnost pro výživu ve spolupráci s Výzkumným ústavem mlékárenským a Domovem pro seniory v Praze 4, v Donovalské ulici.  ...více

Společnost pro výživu, z.s. si vás dovoluje pozvat na konferenci   DIETNÍ VÝŽIVA 2018

Termín konání: 9. října a 10. října 2018, Hotel Labe, přednáškový sál ...více

 

PŘIHLÁŠKA ŘÁDNÉHO ČLENA ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ