Společnost lékařů a zdravotnických pracovníků v sociálních službách ČLS JEP

 

Aktuální možnosti léčby proleženin

Koncem ledna se uskutečnil na půdě Lékařského domu ČSL JEP kulatý stůl, jehož tématem byly dekubity, aktuální možnosti jejich léčby a trendy prevence proleženin. Tuto akci zorganizovala Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách ČSL JEP a zahájil ji předseda této Společnosti MUDr. Petr Bouzek. ...více

Management dekubitů v Domově důchodců Bystřany

            Dekubitus je poškození kůže vzniklé lokálním působením tlaku a v důsledku toho je postižená část nedostatečně prokrvována. Vlivem zánětlivé reakce v kůži vzniká edém. Pokud v této fázi odstraníme tlak na postižené místo, pravděpodobně vzniku dekubitu zabráníme. Trvá-li tlak nadále, dochází k odumírání kožních buněk, podkoží a svalstva.  ...více

 

PŘIHLÁŠKA ŘÁDNÉHO ČLENA ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ