ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTI JEDNALI S MINISTRY

 

Zdravotně sociální pomezí, tedy oblast poskytování zdravotnických služeb v zařízeních sociální péče a poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních, je dlouhodobě nedořešená. Jedna z hlavních příčin léta neutěšeného stavu je špatná komunikace mezi ministerstvem práce a sociálních věcí na jedné straně a ministerstvem zdravotnictví na straně druhé. Naše společnost považuje vstřícné a kontinuální vzájemné jednání představitelů obou ministerstev za zcela zásadní záležitost. Proto jsme se obrátili na obě ministerstva s nabídkou naší spolupráce a se žádostí o setkání ve formátu oba ministři a představitelé naší společnosti.

Jednání proběhlo v místnostech ministerstva zdravotnictví 8. února 2018. Na tomto setkání jsme všichni souhlasili s tím, že jedno společné jednání nemůže nic vyřešit a hlavním výsledkem setkání byla dohoda o vytvoření meziresortní skupiny.

Naše společnost byla požádána o vytipování některých problémů, které by se měly začít řešit jako první. Uvedli jsme zahajování přezkumného řízení již ve zdravotnických zařízeních, problematiku nedostupnosti odborné rehabilitační péče klientům s omezenou mobilitou v domovech seniorů, podfinancovanost výkonů odbornosti 913 a nedostatečné využívání konzultační služby.

Petr Bouzek