CHCEME SPOJOVAT

Hranice mezi sociální a zdravotnickou péčí je velmi tenká a neostrá“, říká předseda Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách, Petr Bouzek.

Poskytovat zdravotnické služby je vždy těžká a nevděčná činnost. Rozdíl mezi tím, co by bylo potřeba a tím, co lze reálně nabídnout, je po mnoho let značný a ani poslední dobou se nějak výrazně nezmenšuje. Možná spíše zvětšuje, tak jak věda nachází stále nové, dříve neznámé nemoci a patologické stavy.

Většina zdravotníků se při své práci pohybuje na svém území. Pracují ve zdravotnických zařízeních, kde platí zdravotnická pravidla. Ale část zdravotníků pracuje jinde, než ve zdravotnických zařízeních. Ti to mají poněkud složitější. Největší počet zdravotníků, kteří nepracují „ve svém“ se nalézá v zařízeních sociální péče. Hranice mezi sociální a zdravotnickou péčí je velmi tenká a neostrá. Klienti v sociálních zařízeních potřebují jak sociální, tak zdravotnickou pomoc. Nejčastěji se jedná o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Protože poskytování zdravotnických služeb v zařízeních sociální péče je specifickou záležitostí a některé věci jsou jiné, než v zařízeních zdravotnických, vznikla naše Společnost lékařů a zdravotníků v sociální péči České lékařské společnosti, aby se právě tomuto zdravotně-sociálnímu pomezí věnovala.

Naším cílem je studovat současnou situaci a navrhovat zlepšení. Spolupracujeme s dalšími odbornými společnostmi ČLS JEP a také s jinými, jako např. Asociací poskytovatelů sociálních služeb, společností Gratia Futurum 913 apod. Hlavně však spolupracujeme s ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí. To je pro nás zásadní.

Jsme platforma pro diskuse, výměnu zkušeností a poradenství.

Jsme především pro lékaře a všeobecné sestry, ale ne jen pro ně. Našimi členy jsou i sociální pracovníci, právníci, manažeři.

Pokud jste lékař či všeobecná sestra, a pracujete v zařízení sociální péče, sociální pracovník nebo manažer, který řeší problematiku poskytování zdravotnické péče v sociálních zařízeních, jsme tu pro vás. Můžete se stát našim členy, anebo můžete s námi také jen spolupracovat a diskutovat.

Předseda Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

MUDr. Ing. Mgr. Petr Bouzek

www.spolecnost1400.cz

Přihlášku si můžete stáhnout i na www.rezidencnipece.cz