Aktuální možnosti léčby proleženin

Koncem ledna se uskutečnil na půdě Lékařského domu ČSL JEP kulatý stůl, jehož tématem byly dekubity, aktuální možnosti jejich léčby a trendy prevence proleženin. Tuto akci zorganizovala Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách ČSL JEP a zahájil ji předseda této Společnosti MUDr. Petr Bouzek.

„U léčby dekubitů je léta obrovský rozdíl mezi tím, co se může dělat, a tím, jak to v praxi probíhá. V první řadě se šetří, lékaři předepisují nejlevnější prostředky, protože klienti domovů mnohdy nemají na doplatky těch lepších. Navíc: odolnost mikrobů se neustále zvyšuje, některá antibiotika nezabírají, a některá jsou hodně drahá. Často také narážíme na problém nedostupnosti některých prostředků.“

„Jsme schopni zajistit pomůcky přímo do zařízení, tím se dá eliminovat nedostupnost některých prostředků,“ informoval diskutující Břetislav  Hromek ze společnosti Lékárny IPC. Poskytujeme zařízením komplexní balíček služeb, nejen přípravky na hojení, ale i dezinfekční prostředky“.

Vyměňovaly se zkušenosti z praxe jednotlivých zařízení. V některých mají zajištěného chirurga, který pravidelně dochází, také funguje využívání specializovaných externích sester, ale hlavně je léčba na sestrách přímo v zařízeních, s tím že praktický lékař předepisuje přípravky.   Shoda byla v tom, že nejdůležitější je prevence.

Ukazuje se, že téma proleženin je opravdu komplexním problémem a je třeba k němu i tak přistupovat, což potvrzuje i ranhojička Alena Kyselová z B. Braun. „Ke každému zařízení přistupujeme individuálně a společně se snažíme najít řešení. Někoho může trápit nedostatek kvalitních prostředků, jiní zase potřebují získat více odborných informací nebo z kapacitních důvodů shánějí někoho, kdo pomůže jejich klientům. V B. Braun vám dokážeme vytvořit vzdělávací akci na míru, můžete se obrátit na některou z našich odborných ambulancí ve vaší blízkosti nebo využít našeho širokého portfolia produktů, díky nimž lze dekubitům předcházet či vyléčit zdánlivě nezhojitelné rány,“ upozorňuje Kyselová. Společnost B. Braun je známa především jako špičkový poskytovatel dialyzační a nefrologické péče. V současnosti navíc poskytuje prostřednictvím odborných ambulancí B. Braun plus profesionální péči pro pacienty v oblasti chirurgie, hojení ran, péče o stomie, nutrice, urologie a dalších.

 Debata se stočila i k otázce, proč se klienti, kteří jako imobilní v zařízení neměli žádné proleženiny několik let, vrátí po krátké hospitalizaci s dekubity. Přitom v nemocnici je lépe vyškolený personál. Poskytovatelé se shodli na tom, že i když hraje roli stress hospitalizovaného, může to být zanedbaná péče. A také absence lidského přístupu, který v zařízeních funguje. „Je nutné, aby personál při provádění hygieny klienta prohlédl, okamžitě zarudlé místo ošetřil.  Náš personál přistupuje ke klientům, jako kdyby to byli jeho rodiče,“ popsala praxi Domova důchodců v Benešově vrchní sestra Dana Šinderková.

Jak probíhá management dekubitů v Domově důchodců Bystřany, informovala Monika Václavíková, a shrnutí jejich zkušeností přinášíme v dalším příspěvku.