Právní poradna

 

Dříve vyslovené přání a neposkytnutí pomoci

Otázka neposkytnutí péče na základě přání pacienta a s ní spojená problematika institutu dříve vysloveného přání a jeho praktické aplikace je nyní často kladeným dotazem nejen v domovech sociální péče. Jak k němu tedy přistoupit z pozice zaměstnance domova, typicky z pozice ošetřovatele? ...více

Doporučené postupy MPSV – závazné nebo nezávazné?

     V praxi se lze poměrně často setkat s odkazy na různé doporučené postupy MPSV pro oblast sociální práce a sociálních služeb, a to například v protokolech z inspekce, zpráv z auditu nebo ve spisovém materiálu vedeném ve správním řízení o uložení přestupku v oblasti sociálních služeb apod. Ze strany MPSV se tak jedná o metodické doporučení k zabezpečení jednotného postupu v různých oblastech. Vzhledem k tomu považuji za důležité věnovat se vzniku, obsahu, aktualizaci a závaznosti těchto doporučený postupů. ...více