Právní poradna

 

ŠEDÁ MÍSTA LEGISLATIVY

Informace o zdravotním stavu klienta poskytovatele sociální péče

O všem, co uvidím a uslyším při léčení samém, nebo v souvislosti s ním, zachovám mlčení a podržím to jako tajemství, nebude-li mi dáno svolení k tomu, abych to řekl.“ Toto je jedna z verzí tzv. Hippokratovy přísahy. Tento text se dá v určitém rozsahu vztáhnout také na domovy pro seniory, protože nedílnou součástí jejich činnosti je také péče o zdravotní stav klientů. Je tedy patrné, že zdravotní a sociální péče je v případě domovů pro seniory silně provázána a lze konstatovat, že domovy pro seniory fakticky fungují jako zařízení poskytující komplexní lékařskou péči i přesto, že tato skutečnost, není naším právním systémem dostatečně zohledněna. ...více