OŠETŘOVATELSKÁ  PÉČE

 

DEKUBITY - PREVENCE A LÉČBA

V současné době jsou sociální služby orientované na kvalitu života klientů. Snahou sociálních služeb je umožnit klientům žít kvalitní život. Poskytovat péči podle jejich potřeb s úctou a respektem, předcházet zdravotním komplikacím a nastolit pocit klidu a duševní pohody. ...více

Podávání léků v zařízení sociálních služeb z pohledu klinických farmaceutů

Klinickofarmaceutická péče je v současné době v ČR poskytována pouze v ústavním segmentu. Mnohaleté zkušenosti s její realizací v nemocnicích a podrobná analýza získaných dat jednoznačně ukazují, že klinickofarmaceutická péče významným způsobem zvyšuje bezpečnost farmakoterapie u hospitalizovaných pacientů a snižuje náklady s ní spojené. Kliničtí farmaceuti aktivně zasahují u 25 -30 % hospitalizovaných pacientů (úpravy dávek, prevence a řešení polékových nežádoucích účinků, lékové interakce, lékový perioperační management, kontraindikace, duplicity…). ...více