OŠETŘOVATELSKÁ  PÉČE

 

     PROBLÉMY S PLENKOVOU DERMATITIDOU

Současná situace v sociálních službách, hlavně v domovech seniorů, ale také v pečovatelské službě a osobní asistenci je taková, že nahrazují chybějící lůžka pro chronicky nemocné či lůžka následné péče. Díky tomu v domácím prostředí dožívá stále více lidí. Jedním z hlavních a nejčastějších ošetřovatelských problémů je těžká inkontinence našich klientů a s tím spojená následná komplikace dermatitida, která vzniká při používání inkontinenčních pomůcek. ...více

Audity nejen z povinnosti

Je opravdu nutné provádět pravidelné audity ve stravovacích provozech? Jednoznačná odpověď není, ale z Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004 a prováděcí Vyhlášky č. 137/2004 Sb. ve znění Vyhlášky č. 602/2006 Sb. plyne povinnost zavádět systémy HACCP, a také tyto systémy ověřovat. ...více