OŠETŘOVATELSKÁ  PÉČE

 

PROJEKT BEZPEČNÉ A ÚČELNÉ FARMAKOTERAPIE V DOMOVECH PRO SENIORY

Upozornit na úskalí lékové politiky a farmakoterapie v běžné praxi – to je úkolem Ústavu lékového průvodce. Chce zprostředkovat informace jak pacientům, tak také odborné veřejnosti.

„Naší snahou je vytvořit místo, kam se mohou se svými podněty obracet pacienti i odborníci. Zprostředkujeme předání témat příslušným institucím a společně budeme hledat a navrhovat řešení,“ upřesňuje PhDr. Ivana Plechatá, ředitelka ústavu, a pokračuje „Momentálně realizujeme jak projekty s pacientskými organizacemi, týkající se zvyšování povědomí o konkrétní nemoci, diagnostice a možnostech léčby, či obecně prostřednictvím seminářů zvyšujeme tzv. lékovou gramotnost pacientů, ale nabízíme také služby lékařům např. ve formě multioborových pracovních skupin či farmakoterapeutických konzultací.“. ...více