OŠETŘOVATELSKÁ  PÉČE

 

MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU                                      MUDr. Petr Bouzek

Korotkovův fenomén versus automatický tonometr

Část svého života jsem prožil jako praktický lékař na Jižní Moravě. Když jsem jako zkušený praktický lékař měl převzít ordinaci, přinutila mě hodonínská pobočka VZP, abych nějakou dobu pracoval jako zaměstnanec mého předchůdce. Byla to zcela zbytečná záležitost. Jak se později ukázalo, smyslem tohoto tahu bylo, aby mi VZP nemusela proplácet výkon „celkové vstupní vyšetření pacienta“, protože prý jsem se za dobu cca tří měsíců údajně se všemi pacienty mého předchůdce důkladně seznámil. Je logické, že k tomu dojít nemohlo, ale arogantní a velmocenské chování zdravotních pojišťoven k lékařům není tématem tohoto článku. Snad jen poznámku. Jestli dnes nejsou lékaři a zdravotní sestry, tak zdvižený prst míří směrem ke zdravotním pojišťovnám, hlavně VZP. Tam bychom našli příčiny tohoto stavu, ohrožujícího nyní zdraví celé naší populace. ...více

Delší a lepší život s vitaminem C               MUDr. Pavek Kostiuk,CSc, PharmDr. Zdeněk Procházka

Již dlouho je známo, že vitamin C je nenahraditelný pro lidský organismus, ovšem až v poslední době se ukazuje jeho obrovský význam z hlediska zdraví a nemoci. Vitamin C chrání antioxidačním účinkem zejména imunitní, nervové, svalové, střevní a jaterní buňky, odvádí z organismu toxické látky včetně kancerogenních a přináší do organismu antioxidační kapacitu, která neutralizuje nežádoucí oxidační stres. Jeho vznik je podmíněn faktory vnějšími (psychický stres, fyzické vypětí, léky, nemoci, znečištěné ovzduší, konzervanty, kouření, alkohol ad.) a vnitřními (oxidační stres vzniká v buňce jako vedlejší produkt tvorby energie). Vitamin C dále zajišťuje normální funkce imunitního, nervového a kardiovaskulárního systému, odpovídá za tvorbu kolagenu, který je důležitý pro hojení a pevnost tkání, je zásadní pro vstřebávání železa z potravin do organismu ad. ...více