NUTRIČNÍ  PÉČE

 

Standardizace nutriční péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, verze 2

Mgr. T. Starnovská, předsedkyně Sekce výživy a nutriční péče, z.s.

Proces Standardizace nutriční péče v Domovech pro seniory (DS) byl zahájen jako pilotní projekt v roce 2005 ve třech pražských Domovech pro seniory, na žádost jejich ředitelů. Cílem bylo nastavení komplexní a kvalifikovaně řešené výživy uživatelů, včetně systému zhodnocení realizace standardizované nutriční péče. Vznikl tak ucelený, unikátní a následně v praxi prověřený nástroj pro postupnou implementaci jednotlivých standardů nutriční péče do DS v České republice. Standardy vycházely z Mezinárodních akreditačních standardů (JCI) a Národních akreditačních standardů (SAK ČR), a stále jsou v souladu s platnou legislativou. Organizačního a finančního zajištění se velmi dobře zhostila firma Nutricia, odbornou náplň a posléze odbornou garanci celého projektu jsem zajistila já. ...více

Výživa seniorů jako ukazatel kvality poskytovaných služeb

Strava patří mezi základní potřeby všech živých organismů. I my, lidé, se musíme živit. Každý z nás má specifické výživové potřeby a možnosti zajištění stravy. Ty mají přímou souvislost s našim věkem, pohlavím, zdravotním stavem, typem a rozsahem fyzické aktivity, lokálními podmínkámi, náboženstvím, rodinnými zvyklostmi, sociální situací. Správná výživa má být pestrá a rozmanitá, dodávat dostatek energie a živin v optimálním poměru k individuálním výživovým potřebám, zajistit dostatek ochranných látek a v neposlední řadě přinášet lidem radost jak z jídla samotného, tak z příjemných chvil prožitých při stolování. To platí pro osoby v každém věku. ...více

   ŠMAKOUN ZAUJAL

Jedním z partnerů soutěže byla společnost Proteiner Trading Praha, její zástupce  Jiří Plánička zde představil  výrobky Šmakoun, které jsou vhodné pro zdravý životní styl. Obsahují velké množství živočišných bílkovin , což je vhodné právě pro kuchyni určenou seniorům nebo zdravotně postiženým. Mezi soutěžícími vzbudily velký zájem, a proto přinášíme další informace. ...více

   ŽIJTE S CHUTÍ

V druhém listopadovém víkendu se v Praze Stodůlkách v prostorách Akademie Makro odehrála – dle slov organizátora – poprvé na světě, soutěž Nejlepší kuchař roku 2018 ve společném stravování – tedy kuchařů z mateřských a školních jídelen, a kuchařů z domovů pro seniory, nemocnic a léčeben. Soutěž zorganizovala Asociace kuchařů a cukrářů ČR a jejím iniciátorem je Ing. Zdeněk Hladík, předseda sekce veřejného stravování. ...více