Účinný nástroj na snižování energetických nákladů z dlouhodobého hlediska

    V dnešní době, kdy ceny na elektrickou energii stále rostou, jsou i majitelé a provozovatelé penzionů pro seniory, prádelen a podobných zařízení vystaveni tlaku, jak snížit provozní náklady svých zařízení. Systémovým řešením pro optimalizaci a snížení spotřeby elektrické energie (až o 40 %) z dlouhodobého hlediska může být systém Sicotronic, který u nás nabízí společnost HASAP Consulting, divize Energy Control. Jedná se o inteligentní systém řízení spotřeby energie, který k nám přichází z Německa. HASAP Consulting, s.r.o. má zastoupení pro Českou republiku a Slovensko.

    Spolehnete-li se na organizační opatření závislá na lidském faktoru – vypínání a zapínání strojů a zařízení – nikdy nedokážete dosáhnout takových úspor, jako v případě inteligentního řídicího systému. Stejně jako v situacích, kdy rozšiřujete nebo renovujete provoz a dostáváte se k navýšení nutného výkonu, nemusíte vždy zvyšovat objem odebrané elektrické energie.

    Maximální spotřebu (definovanou celkovým příkonem provozu a kapacitou jističů) lze podstatnou měrou snížit užitečným přerozdělením zátěže mezi základní a sekundární výrobní nebo provozní zařízení, a to zejména v době energetické špičky provozu.

Jak toho účinně dosáhnout?

Inteligentní řídicí systém SICOTRONIC za vás jednotlivá napojená zařízení přesně monitoruje (co se týká aktuálního příkonu v daném čase), respektive v rámci jejich zátěže stanovuje ideální čas vypnutí nebo snížení spotřeby bez zásahu lidské ruky, a tak zamezuje výkonnostním špičkám (např. souběžným zapínáním hlavních spotřebičů) a bezpečně redukuje spotřebu energie přibližně o 15–40 % bez ohrožení výrobního procesu.

Jak pracuje SICOTRONIC?

    Jednotlivé přístroje a zařízení připojená do systému jsou přivedena do Centrální jednotky SICOTRONIC, která sleduje stav termostatů přístrojů a počítá u každého přesnou dobu a příkon. Rozpozná a přesně vyhodnocuje jednotlivé fáze provozu (např. zahřívání, vaření…) a cykly termostatu.

    Díky systému SICOTRONIC je možné trvale nebo omezeně vypínat ty spotřebiče, které nejsou v daném okamžiku nezbytně nutné pro výrobu. Spotřebiče (např. i klimatizační zařízení, výdejní a udržovací stroje, apod.) je možné řídit tak, aby se optimálně využívaly pouze podle aktuální potřeby výroby nebo provozu a lze tak ušetřit dalších 5 až 10 % celkových nákladů na elektřinu.

    Inteligentní mikroprocesor rozpozná, které spotřebiče v daném okamžiku nepotřebují plný výkon (např. při udržování teplot) a dodává jim výkon pouze v době přestávek hlavních zařízení, která jsou upřednostňována. Tak se nepřerušuje (například u hlavního varného zařízení) fáze zahřívání a neprodlužuje se doba přípravy.

To samozřejmě platí v rámci všech elektrických zařízení s vysokým odběrem v rámci celého provozu, budovy či areálu.

www.hasap-energycontrol.cz/lm-194/SICOTRONIC.html

www.hasap.cz, www.hasap-energycontrol.cz