HYDE PARK :

 

ELEKTRONICKÝ RECEPT OD LEDNA 2018

S platností od 1. 1. 2018 vstoupí v platnost ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění zákona č. 70/2013 Sb., které ve větě první stanoví, že  „Léčivé přípravky předepisují podle své odbornosti lékaři poskytující zdravotní služby, a to na lékařský předpis vystavený v elektronické podobě.“
Současně ale věta druhá a třetí téhož ustanovení stanoví, že „Vystavení lékařského předpisu v listinné podobě je přípustné jen výjimečně v případě, kdy z objektivních důvodů není možné vystavit lékařský předpis v elektronické podobě. Prováděcí právní předpis stanoví situace, za nichž je vystavení lékařského předpisu v listinné podobě vždy přípustné.“
... více

Příležitost, která se nebude opakovat

Velmi mnoho problémů, které souvisí s poskytováním zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, je dáno tím, že praktičtí lékaři nedostatečně indikují potřebnou ošetřovatelskou péči.

Dokázat to je problém, ale všichni, kdo se zdravotnickou problematikou v sociální péči zabývají, to dobře znají. Důvody mohou být dva. Buď lékaři mají tak málo času na řádné vyšetření pacientů, že jejich nemoci ani nediagnostikují a tím pádem ani neléčí, anebo se bojí zdravotních pojišťoven. ... více