HYDE PARK :

 

A komu tím prospějeme?                                         Lenka Hasnedlová

Když jsem 5. ledna otevřela e – mail, a přečetla si výkladové stanovisko MPSV a MMR k problematice zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, začalo mě oblévat horko.

Dle ust. § 4 odstavce 4 zákona o pohřebnictví, jestliže došlo k úmrtí ve výše uvedeném zařízení sociálních služeb (rozuměj týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem) nese toto zařízení po dobu 48 hodin od úmrtí náklady spojené s uložením lidských pozůstatků. ... více

Je libo E – recept?                                                    Lenka Hasnedlová

Od podzimu loňského roku jsme s ošetřujícím praktickým lékařem klientů v domově seniorů debatovali, jak vyřešíme e- recepty. Pan doktor, jeden z posledních matadorů, kteří fungovali bez počítače, zakoupil notebook, program a směle jsme všichni vyhlíželi leden 2018… ... více