Stereotypy všedních dnů a jak je bořit

Každý, kdo pracuje v sociálních službách, ať v jakékoli pozici, denně se potkává s klienty, kteří trpí různými fázemi demence. I když prošel veškerým možným vzděláváním, kursy a školeními k individuálnímu plánování, je někdy stereotyp komunikace ubíjející. Tak jen pro osvěžení znalostí malé povídání ke komunikaci trochu od srdce…

Jak komunikovat s klientem trpícím demencí

Co je důležité při komunikaci? Podle mne především opravdová touha naslouchat a domluvit se a také respekt a úcta k tomu druhému. A samozřejmě empatie. Stejné věci jsou důležité i v případě, že komunikujete s člověkem, který onemocněl syndromem demence.

Jako podstatné vnímám také to, vidět nemocného seniora jako dospělého člověka s celou jeho historií. Nechovat se k němu jako k dítěti nebo k někomu, kdo "je úplně mimo a už ničemu nerozumí". Vidět v něm stále hodnotného člověka.

Je skvělé, když jako pečující znáte životní příběh nemocného, ten se totiž promítá i do jeho chování.

Jak vylepšit komunikaci:

I když už klient možná nerozumí slovům, vnímá tón vašeho hlasu. Cítí vaše emoce za slovy. Myslete na to, když s ním mluvíte. Laskavost je vždy vhodnou formou komunikace. Naslouchejte a komunikujte srdcem.

JANA PRAJZNEROVÁ

www.peceosverodice.cz