Je libo E – recept?                                        Lenka Hasnedlová

Od podzimu loňského roku jsme s ošetřujícím praktickým lékařem klientů v domově seniorů debatovali, jak vyřešíme e- recepty. Pan doktor, jeden z posledních matadorů, kteří fungovali bez počítače, zakoupil notebook, program a směle jsme všichni vyhlíželi leden 2018…

První ordinace lékaře v novém roce se nesla ve znamení ladění techniky. Zjistili jsme, že máme v domově neprostupné zdi. Internetový signál zdí neprošel. Nebyl totiž jako rytíř Brtník z Brtníku…

Pozvali jsme tedy na druhou ordinaci v pondělí technika, který má na starosti počítačovou síť. Jediný efekt byl, že v notebooku lékaře přenastavil výchozí tiskárnu a e- recept nešel vytisknout ani na poliklinice v ordinaci pana doktora. Čekali jsme stále na signál.

Ve čtvrtek přišel opět mechanik. Pan doktor dostal „tanec svatého Víta“ z vidiny, že onen mladík zasáhne a přenastaví tiskárny v počítači. Černou mašinku hájil vlastním tělem a my s kolegyní jsme přenášely tiskárnu z místnosti do místnosti, aby se recept vytiskl. Ouha, nic se nedělo. Na SUKL hlášení odešlo, recept však zůstal v útrobách programu a nic…

Odstěhovaly jsme tiskárnu, aby bylo možné tisknout z druhého počítače, na kterém pracujeme my sestry. A směle jsme se vydaly vstříc třetímu týdnu s e-receptem.

Přenesly jsme tiskárnu, nachystaly karty klientů s požadavky na potřebné docházející léky. Klient se zánětem průdušek byl vyšetřený během 10 minut. Tentokrát však zradil - asi vítr - signál zakolísal, program se kousnul. Trpělivost pana doktora vzala za své. Klient odešel bez receptu. Když po desáté vyběhlo varovné okno v programu a objevilo se „Zadejte název“ pan doktor nevydržel a napsal jadrné české slovo H… Světe div se, program asertivně odolával a stále vyžadoval název. Po restartu, kdy to vypadalo u pana doktora na akutní mozkovou příhodu, program vydal e-recept.

Byl to porod… ale vymámili jsme onu nevzhlednou věc v podobě e-receptu. Bouřlivý výkřik hurá vyděsil zbývající tři klienty za dveřmi, čekajícími 30 minut na ošetření. A to jsem s běsem v očích koukala na hromadu 20 karet s požadavky na recepty… nehledě na ordinační dobu lékaře, která je oficiálně 1,5 hodiny 2x týdně.

Stále přenášíme tiskárnu… Čekáme na signál, tiskneme e-recepty a směle kráčíme ke GDPR…

Lenka Hasnedlová