Pohádka o Šanonce a Šuplíku

Do sociálních služeb jsem nakoukl poprvé na přelomu roku 2004 a 2005. Tak si říkám, jak jsme asi mohli fungovat! Z dnešního pohledu to vlastně byla doba protizákonná! Bylo to období, které neznalo snad nic, ani standardy kvality s doslova milostnou atmosférou následných inspekcí, ani proplácení zdravotních výkonů pojišťovnami s příchutí pozdějších třaskavých soudních tahanic a doher, natož např. nějaký paragraf 91 a, b, c k sociálnímu zákonu, což je také pěkná a nesmyslná buzerace.

Ta doba prostě měla svoje kouzlo. Ale abych byl dobře pochopen: Přínos standardů, alespoň zpočátku, byl výborný a nutný! Ale dnes? Dnes je to brutální mašinerie, v které se živí plno kontrolorů, a která už nedává smysl. Už to přebujelo. Už to přestalo dávno dávat smysl. Mnohé snahy o tzv. zjednodušení typologie a zlidštění standardů vždy spadne naštěstí pod stůl, protože se vlastně nic nezjednodušuje, ani nemění k lepší atmosféře. Prochází jen přílepky, které schvalují jednomyslně politici napříč politickým spektrem, protože to chce EU a protože by se zlobila. A tím se nutnost dalších evidencí, hlášení atp. rozšiřuje. Šanonky bobtnají, břich také! Počet šanonků roste a roste. Ale nyní jsem si musel založit další šanonek! Na hřbet jsem vytesal jako do kamene – GDPR.

Vlastně ne, ještě jsme to s tou buzerací neměli tak špatné. A asi všichni udělají všechno proto, aby i k dnešku jsme vzhlíželi jako „k ráji“! A od 25. 5. 2018 jsme udělali úspěšně, za potlesku všech politiků, další krok k nutnému pokroku. To bude něco! Soudruzi z tam někde od Bruselu chtěli potrestat nejmenované sociální sítě a mobilní operátory a pojišťovny atd., které si přeprodávaly naše telefony, poskytovaly naše osobní údaje až někam do Číny atp. Ale pořád nemohu přijít na to, proč kvůli tomu buzerují sociální organizace, když jsme stejně standardem 6 tak nějak reflektovali právní úpravu v naší zemi. GDPR! Aha, jako vlastně nadzákonná úprava! Prostě další šanonek a v dalším šuplíku.

Ať mi nikdo netvrdí, že tam nahoře někdo ví, co to vlastně GDPR je. Ale hrozící miliardové pokuty nás prostě donutily, že jsme vloni zaplatili za nějakou takovou analýzu do šanonku v tom novém šuplíku pouhých 25 000 Kč, a to díky APSS. Dále jsme nechali proškolit již tak dost vyčerpaný a na školení alergický personál, i to jsme měli se slevou. Hlavně všichni podepsat a založit do šanonku, hned za analýzu! Abychom budoucí předkontrole z ÚOOÚ dokázali, že jsme situaci řešili a řešení založili. A všechny proškolili.

Nyní jsme raději zaplatili zmocněnce, ač nemusíme, ale udělali jsme to na doporučení APSS, takže vydáme ročně 60 000 Kč na tuto strašně potřebnou pozici. Je to dobré! Všechny potřebné metodiky, rizika, mlčenlivost, informace o osobních údajích, souhlasy s nakládáním atd. jsou hned na stole. Vlastně jsou vloženy do šanonků a do šuplíku, přichystané pro ty kontrolory.  V praxi jsme  pouze v každém počítači nastavili administrátorský účet! Jinak nic! Jenom nové smlouvy s dodavateli, se seniory i zaměstnanci. Změnu to přineslo jen a pouze papírovou! Ještě po nás chtěli, abychom si dali kolem nemovitosti kamery! To už je úplně za hranou soudnosti. Takové nesmysly.

 Jsem bezradný! Nemám nic v ruce, čím bych to změnil! Tohle je parní válec! V praxi vidím, že pro nás, sociální služby, je to de facto k ničemu. Vlastně pozor! Nemám prázdno v šuplíku. A musím si dojít koupit nový šanonek. Jenom se předělaly dosud platné formuláře, texty. Tu se něco vymazalo, aby se to uvedlo v jiném dokumentu, jinak. Ne ve smlouvě, ale přílohou ke smlouvě, ne v jednom odstavci, ale na čtyřech stranách. Senior to sice nečte, ale tak to chtěla EU! Kdo tohle všechno živí? Týdně se stěhují z Bruselu do Štrasburku a zpět a my si máme dát kamerky na budovu?

Pánové a dámy. Jestli toto jsou důležité věci pro sociální služby, tak já si už celé léto nedám ledňáka! I ten souhlas s fotkami sice byl, ale nedostačující formou. Ach jo. Nikdo mi nevymluví, že je to buzerace, kterou na sebe uvalujeme v přebujelosti administrativy, šanonků a šuplíků. EU se řítí do záhuby.

Osobně vidím budoucnost naší svobodné vlasti v rámci Evropy a dalších současných aliancí, v kterých již jsme! Bohu díky za to. Ale to, v jakém stavu je EU, co vše nařizuje, připadá mi, že je to soumrak naší společnosti, kde snad ještě někde hluboko jsou křesťanské hodnoty, jako odpuštění, milosrdenství, přijetí, svobodná vůle, atp. Ale také zdravý rozum, moudrost, rozvaha a střízlivost.

A protože jsem s tématem GDPR byl prý prorok, tak si na závěr dovoluji prorocká slova, která se nevejdou ani do šanonků ani do šuplíků, ale chci je vyslovit! Jsem připraven hořet, ale neodvolám. Je to můj názor a pohled.

Myslím si, že některé stvořené skutečnosti nemá cenu přetírat po lidsku. Ani to nejde a časem se to ukáže v celé své nahotě jako podvod na člověku. Kromě GDPR a uprchlíků se k nám totiž valí tzv. Istambulská úmluva, a to bude totální rozklad všech hodnot rodiny. To je ten skutečný nepřítel a ničitel všeho krásného a stvořeného. GDPR je buzerace, ale gender to už je zločin! Gender jde proti přirozenosti člověka a uvrhává jej do dalších otroctví a zmatků!

Beru vážně slova, že Bůh stvořil člověka jako muže a ženu. Jsem pro zdravou rodinu, kde je otec a matka, ne „rodič 1“ a „rodič 2“! To se také v budoucnu prolne se sociálními službami. Také feminismus se tam prolne. Další zhouba! A tím neschvaluji chlapa jako Alfa samce, který mlátí ženu a děti! Ale snažím se být střízlivý. Naopak, v Bibli nalezneme veliké upozornění, aby muž ženu miloval! Celou duší, srdcem, myslí a také tělem! Oba by se měli mít v úctě. Kde není úcta, není láska. S tím vším se v sociálních službách setkáváme a setkávat budeme! A další střípek! Na děti prostě není nárok, děti jsou Božím darem!

Na závěr. Nejen z pohledu ředitele v domově pro seniory, ale také jako manžela, otce a křesťana. GDPR je velká buzerace, ale zůstane jenom buzerací. Nic víc, nic méně. Gender a feminismus jsou útokem na podstatu člověka a jsou to dost nevratné záležitosti! Proto doufám, že když už k nám naše EU prosadila GDPR, tak alespoň naše poslanecká sněmovna neratifikuje obludnou tzv. Istambulskou úmluvu, která v tichu, jakoby nic, útočí na naše děti, rodiny a pohlaví!

Víte, že v některých západních zemích se ve školách učí děti, že si mohou vybrat, jestli budou ženou nebo mužem? Víte, že je tam mnoho přeoperovaných dětí na druhé pohlaví? Víte, že víc jak polovina z těchto dětí spáchala sebevraždu? Duch genderu zabíjí naše děti! GDPR je jen jako otravná moucha či komár, který nám pijí krev a k ničemu nejsou. Nikdo jim nerozumí, ale všichni na tom profitují. Přeji Evropě, aby se vzpamatovala a navrátila se zpět, k sama sobě! Pokud vůbec někdy sama sebou byla! 

Ukončím tento článek jednou myšlenkou. Sami si můžeme vybrat, jak prožijeme tento život, který je jako vánek, rychle odvane, a je moudré to vědět! Jsou dva druhy lidí. Jedni se dívají na svět pohledem „mám právo na …“. S těmi se také v sociálních službách setkáváme. Vcelku rychle od nich odcházíme pod jakoukoliv záminkou. S nimi se nedá moc vyjít. Pak jsou ti, kteří se na svět dívají jako „jsem vděčný za …“. U těchto lidí se lehce prosedí polovina pracovní doby. Jejich lehkost bytí, pokora, vnitřní pokoj, radost, vlídnost, láskyplnost a láska se nedá přejít jen tak. Osobně se snažím být tím druhým typem. Nicméně hlas proti lidské blbosti se učím zvedat! Nechci být totiž lhostejný a vše strkat jen do šuplíků!  

Mgr. Jan Výborný