Domov důchodců Bystřany

V Domově důchodců Bystřany nebyla nákaza COVID-19.

1)   Se zákazem návštěv jsme zrušili stravování ve společných jídelnách, společné aktivity klientů. Vybavili zaměstnance dezinfekčními gely.  S vyhlášením nouzového stavu jsme ověřili a doplnili zásobu dezinfekcí na ruce a povrchy, rozšířili počet dávkovačů na dezinfekční
prostředky na ruce. Kde to bylo možné,  pracovali zaměstnanci z domova,aby se minimalizoval kontakt, snížili jsme počet zaměstnanců ve směně.  Informace jsme  měli z tisku, televize.

 

2)   Dezinfekčními prostředky  a rukavicemi jsme  byli zásobeni na víc než 2 týdny. Roušky jsme   měli na 4 dny, teploměry čtyři. Nebyli jsme vystaveni zásadnímu nedostatku, zásobování se

rozběhlo rychle. Pokud bychom však měli  infikované klienty, neměli bychom dostatečné

zásoby respirátorů, ochranným obleků, štítů, brýlí.

 

3)   Testujeme pouze  zaměstnance  a testy jsme dostali včas.

 

4)   Za  největší  problém považuji vydávání  nesplnitelných příkazů, například nošení roušek, když nejsou, měření teploty bezkontaktním teploměrem, který  byl  na trhu naprosto nedostupný, pokud bychom teploměr již neměli, nevím, čím bychom měřili. Doporučení trávit 14 dnů v karanténě s klienty, když 95 % zaměstnanců jsou ženy s dětmi a velmi často stárnoucími rodiči (upřímně obdivuji ty, kteří to zvládli), preventivní vytváření  izolací, stěhování klientů. Za velký problém považuji mimořádné omezení svobody jedné skupiny obyvatelstva. Poděkování patři zřizovateli, který nám věřil.

 

5)   Vzepětí lidí, vyjádření podpory, nabídka pomoci. Roušky jsme měli druhý den po nařízení jejich nošení, dostávali jsme darem štíty, obleky, ale i nápoje, potraviny, finanční dary, květiny. Dárci považovali za čest, že mohou šít roušky právě pro nás. Zaměstnanci prokázali
svoji profesionalitu, rychle se přizpůsobili mimořádné situaci, klienti respektovali  omezení, jejich blízcí nám děkovali a vyjadřovali uznání. Milým překvapením byly  koncerty  pod okny.

 

6)   Většina klientů zákaz chápala, s prodlužujícím se časem však se začaly projevovat stesky a chybějící kontakt s nejbližšími. Domníváme se, že jsme měli i úmrtí následkem stesku.

 

7)   Zvládli jsme vše vlastními silami a znovu musím vyzdvihnout nasazení zaměstnanců.

 

8)   Nevydávat pokyny a zákazy centrálně, svěřit více pravomocí vedení zařízení nebo zřizovateli.

 

Miroslava Barešová, Domov důchodců Bystřany