POBYTOVÁ ZAŘÍZENÍ SE POSTAVILA KORONAVIRU ČELEM

Pandemie koronaviru byla pro každou organizaci nebo zařízení pobytových služeb novou zkušeností, i když praxi s virovými infekcemi různého typu samozřejmě mají. Redakce se zajímala o to, s jakým úspěchem čelila jednotlivá pobytová zařízení sociálních služeb pandemii koronaviru SARS-CoV-2.)

Úvodem: Vyskytl se ve vašem zařízení nějaký případ onemocnění COVID-19? Kolik klientů a kolik zaměstnanců se nakazilo?

 

1)      Kdy jste se na pandemii začali připravovat a jaká opatření jste přijali? Kde jste získávali informace?

2)      Jak jste na tom byli a jste s ochrannými pomůckami? Měli jste alespoň na počátku krize nějaké zásoby zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek?

3)      Dostaly se k vám včas a v dostatečném množství soupravy rychlotestů pro všechny zaměstnance a klienty na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19?

4)      Co považujete za největší problém v této krizi? Jak hodnotíte opatření a postup vlády-resp. MPSV, resp. zřizovatele?

5)      Co vás naopak mile překvapilo?

6)      Jak klienti snášeli zákaz návštěv a vycházení?

7)      Potýkali jste si i s personální krizí? Vypomáhal vám někdo?

8)      Epidemie ještě neskončila,  přesto se již předpokládá druhá vlna nákazy podobného typu. Co by se podle vás ve světle této zkušenosti mělo v sociálních službách v budoucnu změnit?