Archiv dokumentů ke stažení

 

Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti

Vzorová smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Aktualizovaný zákon č. 108/2006 Sb.

Otevřený dopis "Sociální služby na kraji propasti"