VYKAZOVÁNÍ ODBORNOSTI 913 ROSTE

Rozhovor s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb  Jiřím Horeckým

Nedávno jste poslal řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňku Kabátkovi dopis, ve kterém jste tlumočil časté dotazy PZSS k Metodice pro pořizování a předávání dokladů VZP. Jedná se o výklad ustanovení, že požadavek na aplikaci léku zdravotní sestrou je oprávněný jen ve výjimečných případech, pro vysoké riziko možných komplikací po podání. Proč dochází k odlišnému výkladu ustanovení?

Předmětná část metodického pokynu VZP ČR vyjadřuje spíše přání VZP ČR, v jakých případech by mělo docházet k podávání léků per os v praxi, tj. omezení pouze na tzv. „výjimečné případy“. Jde o restriktivní výklad nad rámec platné legislativy, který de facto zasahuje do kompetencí ošetřujícího lékaře.

Jak časté jsou případy, kdy revizní pracovníci podávání léků zdravotnickými pracovníky neuznávají?

Situace je nyní jiná, než v minulých letech. V žádném případě již nejde o většinové případy. Je to dáno také tím, že drtivou většinu soudních sporů, jejichž předmětem je snížení úhrad v důsledku realizované revize, vyhrávají pobytová zařízení.

Proč je tak obtížné upravit metodiku tak, aby kolize nevznikaly? Je to problém VZP nebo MZ ČR?

Příslušnou Metodiku vydává VZP ČR, je to tedy v její kompetenci. Každoročně ji aktualizuje a upravuje.

Už jste obdrželi odpověď od VZP? Pokud ano, jakou?

Zatím jsme odpověď neobdrželi a máme připravenou urgenci našeho dotazu, resp. výzvy.

Asociace přijala záštitu nad konferencí „10 let vykazování odbornosti 913“. Jak vidíte budoucnost odbornosti 913?

Pokud bychom měli hodnotit budoucnost ve světle zlepšení situace za poslední 3 roky, pak jde jednoznačně o vývoj pozitivní. Z makro pohledu došlo k celkovému navýšení o více než 50 %. Je však potřeba uvést, že startovací pozice odbornosti 913 byla položena velmi nízko. Z tohoto úhlu pohledu nás čeká ještě hodně práce. Ze současných vládních aktivit zatím v tuto chvíli nelze usuzovat, jaká bude budoucnost úhrad a poskytování ošetřovatelské péče v sociálních službách.

Děkujeme za rozhovor.

(red.)