VĚTŠÍM PROBLÉMEM JE ALKOHOL

O zkušenostech s kouřením a požíváním alkoholu v Domově důchodců v Bystřanech nám napsala ředitelka Miroslava Barešová.

Z požárního hlediska jsme objekt se zvýšeným nebezpečím, takže nikdo v budově kouřit nesmí, ani klienti, ani zaměstnanci. U některých klientů, kteří jsou fyzicky zdatní, tolerujeme kouření na balkoně. Pravda je, že uživatelé, kteří v současnosti přicházejí, jsou v takovém zdravotním stavu, že už ani nekouří. Z 200 klientů máme tak 10 kuřáků, a ti zvládají s cigaretou chodit ven, nebo jezdit na vozíku. Klienti zákaz akceptují, nemáme s tím problém. Jednou ale u nás byl klient s duševním onemocněním, tam jsme museli přistupovat individuálně, personál měl zvýšenou opatrnost, dával mu cigarety na příděl a kouřil pouze pod dohledem zaměstnance, ale to byl výjimečný případ. Nakonec se nám podařilo najít vhodnější zařízení.

Větším problémem je ale alkohol. Měli jsme klientku, která si nechávala donášet od jiného klienta na pokoj alkohol, nadměrně ho požívala, a pak následovaly pády a další zdravotní komplikace, což je nápor na zaměstnance. Tam už jsme uvažovali o výpovědi, což je ale také velmi složité. Než jsme přišli na řešení, klientka zemřela.

Naše politika je taková: Klienti si pijí za své, je to jejich život, jejich peníze, ale požíváním alkoholu nesmí obtěžovat ostatní, a nesmí vyžadovat mimořádnou péči personálu, např. u pádů.

Naopak, kulturní požívání podporujeme, v rámci dobré praxe jsme na oddělení pro klienty s demencí zřídili něco jako vinotéku. Při nějaké slavnostní příležitosti se otevře lahev vína, posedí se u skleničky, není s tím žádný problém, ani zdravotní. Je krásné klienty vidět u společného stolu, jak si přiťuknou.