DISKUZE, NÁZORY

 

   Ošetřovatelská péče v PZSS pohledem Gratia futurum 913

Odborná společnost Gratia futurum 913 vznikla v prosinci roku 2015. Letos má za sebou třetí rok svojí činnosti a já jsem od redakce časopisu Rezidenční péče dostal příležitost poohlédnout se za končícím rokem 2018 s přesahem do blížícího se roku 2019.

Společníky odborné společnosti 913 jsou především poskytovatelé pobytových sociálních služeb, tj. zejména domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením.  Dle údajů ročenky MPSV bylo ke konci roku 2017 v pobytových zařízeních sociálních služeb (PZSS) 69 tisíc lůžek. K třem výše uvedeným službám (DS, DZR a DOZP) jsou v tomto čísle zahrnuty ještě týdenní stacionáře. ...více

SUPLUJÍ POBYTOVKY POVINNOSTI ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN?

Problematika smluv s lékaři poskytujícími zdravotní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb

Řada pobytových zařízení sociálních služeb (dále jen PZSS) bere na svá bedra starost o zajištění lékařské péče ve svých zařízeních. Jakkoliv lze jejich počínání pochopit, neboť zdravotní péče v PZSS je jistě přidaná hodnota a zařízení bez lékařské péče by v konkurenci ostatních PZSS neobstálo, jde o činnost, která je stojí hodně sil, finančních prostředků a především jim vůbec nepřísluší. Stále platí § 46 odst. 1 zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ze kterého vyplývá, že zdravotní péči o své pojištěnce je povinna zajistit příslušná zdravotní pojišťovna z řad poskytovatelů, s nimiž má uzavřenou smlouvu.   ...více