DISKUZE, NÁZORY

 

Ústavní poločas

Problematika úhrad zdravotní péče poskytované v pobytových zařízeních sociálních služeb (dále jen „PZSS“) je evergreenem několika posledních let. Jako vždy jde v prvé řadě o peníze. Hlavní aktéři této přetahované jsou zdravotní pojišťovny a PZSS nejsou se stávajícím systémem spokojeni. Je diskriminační, nepřehledný a právně nepříliš šťastně ukotvený. Na druhou stranu právní neukotvenost umožňuje silnějšímu partnerovi, tj. zdravotním pojišťovnám, lépe manévrovat a prosazovat svou vůli. Na stránkách tohoto periodika čtenáře pravidelně informujeme o pokusech docílit změny tohoto systému cestou žalob u soudu. Je to proto, že normotvůrce, tedy Ministerstvo zdravotnictví, se ani příliš nesnaží předstírat, že ho chce řešit. A to ani tehdy, když je k tomu vyzváno nálezem Ústavního soudu. ...více

PILOTNÍ PROJEKT VYVOLÁVÁ ROZČAROVÁNÍ

Na základě dlouhodobého tlaku na VZP, aby uzavírala smlouvy s poskytovateli sociálních služeb na odbornost 902, fyzioterapii, došlo mezi APSS ČR a VZP k jednání, které vyústilo ve vyhlášení pilotního projektu k nasmlouvání této odbornosti. V každém kraji byli osloveni k zapojení do projektu poskytovatelé, kteří museli splnit několik podmínek. Mít poskytování zdravotních služeb ve zřizovací listině, získat oprávnění k poskytování zdravotních služeb a projít výběrovým řízením. Doba realizace projektu byla stanovena od 1.4.2019 do 31.3.2020, posléze byla prodloužena do 30.6.2020. Pro uzavření smlouvy mezi VZP a poskytovatelem bylo nutno dále doložit identifikační údaje, počet fyzioterapeutů a jejich odbornou kvalifikaci, přístrojové vybavení a seznam předpokládaných výkonů. ...více

GRATIA FUTURUM 913 HODNOTÍ MINULÝ ROK,

A PLÁNUJE I BUDOUCNOST

Odborná společnost Gratia futurum 913 má za sebou další rok své činnosti. Na její výsledky jsme se v souvislosti s konáním 6. konference Gratia futurum 913 v Plzni zeptali Petra Boťanského. ...více