DISKUZE, NÁZORY

 

PĚT Pé aneb

CO NEJVÍC TRÁPÍ POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Titulek Pět Pé je v tomto článku použit negativně – nikoli pět nejlepších adjektiv, ale pět největších problémů, se kterými se musí poskytovatelé potýkat. Nejenže práce s uživateli je nesmírně náročná a špatně finančně ohodnocená, ale mnohdy ti, kteří vytrvali, musí bojovat s překážkami, jež mnohdy způsobí nadbytečná aktivita našich zákonodárců a úředníků. Nebo naopak, jejich nekonání. ...více

SENÁTORKA ZDRAVOTNÍ KNÍŽKU NEVZDÁVÁ

 

 

   Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.,

   místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky,

   internistka ve Fakultní nemocnici Plzeň  a vysokoškolská učitelka na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy Praha se sídlem v Plzni.

 

Angažovala jste se významně v případu tzv. rumburské kauzy. Ačkoli byla obviněná sestra po 429 dnech propuštěna, příběh má jistě další pokračování. Jak vypadá situace dnes?

Příběh sestra smrt je názvem knihy, kterou jsem sepsala během ¾ roku. Měla by být vydána asi v říjnu 2017, již po dohodě s nakladatelem. Ta by byla jistě zdrojem nejlepším, leč relativně velmi podrobným… Jde o příběh zdravotní sestry z menší severočeské nemocnice, která byla obžalovaná nejdříve z jedné, a později z dalších pěti vražd, tedy celkem ze šesti vražd, s hrozbou doživotního trestu.  ...více

DOPROVOD KLIENTA V PRAXI

Mezi sociálním a zdravotnickým světem občas létají blesky. Jednou se týkají rozdílu platů, jindy odlišných pohledů na svobodu volby klienta, někdy zase důrazu, který je kladen na etiku. Sociálno se místy cítí ukřivděné a společensky nedoceněné. Ptá se, proč se standardy služeb poskytovaných v nemocničních zařízeních svou detailností, náročností a propracovaností nerovnají těm, se kterými se setkáváme v sociální sféře. Ptá se, proč si klient proměněný na několik dní v pacienta rázem nemůže diktovat, kterou dietu přijme a kterou nikoli… Otázek je spousta a všechny tuto potencionální rodinu (protože zdravotnictví a sociální služby jsou něco jako bratr a sestra) tak trochu rozdělují.   ...více