DISKUZE, NÁZORY

 

Transformovat domovy pro seniory? Ne, budovat nová zařízení!

V posledních týdnech se opět stále hlasitě začíná hovořit o tom, že pobytové sociální služby je nutno transformovat. Tentokrát se však nejedná o transformaci služeb pro zdravotně handicapované osoby, ale otevřeně se hovoří o tom, že transformovat je nutno domovy pro seniory, že je nutno je přeměnit na malá zařízení rodinného typu s maximální kapacitou 25 klientů. ...více

DESET LET ODBORNOSTI 913

Ve dnech 19. a 20. 9. probíhá v Rumburku dvoudenní odborná konference na téma 10 let vykazování odbornosti 913 v České republice. A jelikož je v té době zářijové číslo časopisu Rezidenční péče již vytištěno, požádali jsme předem o informace o této ojedinělé vzdělávací akci organizátora konference Jana Sembdnera, ředitele Domova „Srdce v dlaních“ - Sociální služby Jiříkov, a Markétu Horesh, specialistku smluvních vztahů z téhož domova. ...více

VYKAZOVÁNÍ ODBORNOSTI 913 ROSTE

Rozhovor s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb  Jiřím Horeckým. Nedávno jste poslal řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňku Kabátkovi dopis, ve kterém jste tlumočil časté dotazy PZSS k Metodice pro pořizování a předávání dokladů VZP. Jedná se o výklad ustanovení, že požadavek na aplikaci léku zdravotní sestrou je oprávněný jen ve výjimečných případech, pro vysoké riziko možných komplikací po podání. Proč dochází k odlišnému výkladu ustanovení?  ...více

Několik poznámek ke konferenci 10 let vykazování odbornosti 913

Domov „Srdce v dlaních“ - sociální služby Jiříkov připravilo konferenci nazvanou „10 let vykazování odbornosti 913 v sociálních službách ČR“. Odbornost 913 byla zavedena s účinností od 1. ledna 2007 novelou zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Odbornost tedy funguje již dvanáctý rok.    ...více