DISKUZE, NÁZORY

 

STANDARDY KVALITY: DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN

Nejen o standardech kvality, inspekcích, veřejném ochránci práv a smyslu ergoterapie, ale i o dalších tématech jsme si povídali s geriatrem MUDr. Zdeňkem Kalvachem, čestným předsedou Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách ČLS JEP.

Jedním z principů humanistické psychologie je chápat, nikoli určovat či kontrolovat chování lidí. Jak to jde dohromady se standardy kvality, které nařizují plánování individuálních cílů klientům pobytových zařízení? ...více

SPOLUPRÁCE  pobytových zařízení a lékařů                      MUDr. Libor Svět

Při úvahách o spolupráci pobytových zařízení sociálních služeb (dále PZSS) s lékaři, je nezbytné připomenout existující právní rámec těchto vztahů. Zdravotní sestry v PZSS poskytují ošetřovatelskou péči prostřednictvím zdravotních výkonů odbornosti 913. V režimu hrazené zdravotní péče (z veřejného zdravotního pojištění) se vždy jedná o zdravotní péči poskytovanou na základě indikace ošetřujícího lékaře. Tato indikace musí ošetřovatelské péči časově předcházet, a i když to jednoznačně není vyžadováno, doporučuji, aby z důvodu právní jistoty, tato indikace byla vždy písemná. Příslušný právní předpis nedává prostor pro polemiku nad správností či odůvodněností takto indukované zdravotní péče ze strany poskytovatele ošetřovatelské péče, ta musí být vykonána vždy ve 100% rozsahu indikace, ani o něco více, ani o něco méně. ...více

KAM SE PODĚLA léčebná rehabilitace v pobytových zařízeních sociálních služeb?

Aneb detektivka o jednom ztraceném slovíčku, co vypadlo ze zákona.                                             JUDr. Petr Haluza

Pamětníci si jistě vzpomenou na výbornou francouzskou komedii Kam se poděla sedmá rota? Podobně bychom se mohli ptát i po osudu rehabilitační péče, dnes léčebně rehabilitační péče, která za ne zcela vyjasněných okolností zmizela nejdříve z pobytových zařízení sociálních služeb (dále jen „PZSS“) a později i z obecně závazných právních předpisů.  ...více

Opatření omezující pohyb osob v sociálních službách 2002 – 2018        PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.

Osobní svoboda každého člověka je zaručena, proto zásahy do osobní svobody lze činit pouze v případech a za podmínek výslovně zákonem vyjmenovaných. Problematikou užití opatření omezující pohyb osob v sociálních službách se Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen „MPSV“) koncepčně zabývá již od srpna 2002, v souvislosti se zprávou CPT (Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání) o stavu lidských práv v ČR. Zpráva mimo jiné poukazovala na zneužívání klecových lůžek opatřených mříží nebo sítí v zařízeních sociálních služeb v ČR a upozorňovala na absenci kontroly vycházející z neexistence nastavených pravidel.  ...více