TRANSFORMACE JE ZMĚNA

říká ředitel Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava PhDr. Svatopluk Aniol v rozhovoru pro časopis Rezidenční péče

Přelomovým okamžikem v novodobé historii Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, se stal pátek 14. září, kdy byla zahájena první stavba velkého transformačního projektu této organizace, který dosud nemá v oblasti sociálních služeb v Ostravě obdobu. Jedná se o změnu životních podmínek klientů tří domovů Čtyřlístku, pro něž bude ve dvou etapách nově postaveno nebo zrekonstruováno 13 domů. Celkové náklady na jejich výstavbu a vybavení jsou odhadovány na 270 milionů korun, z nichž 230 milionů bude financováno z fondů Evropské unie a zbývající část nákladů pokryje ze svého rozpočtu zřizovatel organizace – statutární město Ostrava. V souvislosti s tímto velkým transformačním projektem jsme požádali o rozhovor ředitele ostravského Čtyřlístku PhDr. SVATOPLUKA ANIOLA:

■ Letos v září byla ve Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, zahájena první etapa realizace velkého transformačního projektu, který se ve výsledku dotkne 159 klientů tří domovů této organizace. Co tento projekt pro Čtyřlístek znamená?

Transformace je změna, která umožní lidem s mentálním postižením, často kombinovaným s tělesným a smyslovým postižením, žijícím ve velkých zařízeních, žít v běžných životních podmínkách v pobytových službách s menší kapacitou. Ke čtyřem chráněným bydlením, určeným pro klienty, kteří potřebují menší míru podpory, přibude v následujících třech letech 11 nových a dva rekonstruované domy. V těch budou klienti, kteří potřebují vyšší až vysokou míru podpory vzhledem ke svým rozumovým schopnostem i tělesnému postižení.

■ Bude to nepochybně veliká životní změna jak pro klienty, tak pro zaměstnance organizace. Jsou na ni připraveni?

Na tuto zásadní změnu jsou připravováni dlouhodobě jak klienti, tak zaměstnanci. Přípravě jsme věnovali a stále věnujeme velkou pozornost. Pomáhali nám také zkušení lektoři a lidé z praxe v rámci projektů, jejichž financování bylo zajištěno z evropských zdrojů prostřednictvím MPSV. Snažíme se, aby se „tréninkové“ prostředí co nejvíce blížilo budoucí realitě. Jak se nám to podařilo, však ukáže až skutečný život v nových podmínkách.

■ Jak si organizace poradí s kvalitou a rozsahem poskytovaných služeb, když budou jednotlivá její zařízení rozptýlena v okruhu mnoha desítek kilometrů v různých částech Ostravy?

Již dnes sídlí naše organizace na 7 místech v Ostravě. V budoucnu to bude 18 lokalit rozptýlených v pěti městských obvodech. Připravujeme se pečlivě, ale zjišťujeme, že některé oblasti služeb se budou zajišťovat obtížně. Náš cíl je však nezbytné naplnit. Klientům musíme udržet dosavadní kvalitní péči, stravování, ošetřovatelskou péči a přidat právě to prostředí, které je přiblíží k běžnému životu.

■ Víte už dnes, o kolik bude třeba zvýšit počet zaměstnanců organizace po dokončení projektu? Je o práci v nových domovech zájem?

Až skutečný život ukáže, kolik pracovníků bude v domech potřeba. Nemělo by to být ve všech stejné, ale podle mentálních schopností a míře tělesného postižení klientů. Jinak řečeno, kolik budou potřebovat pomoci a kolik podpory. Jde o to, abychom je tzv. nepřepečovávali, na druhé straně tam, kde končí jejich schopnosti, musí pomoci pracovník. Snažíme se ulehčit práci i zaměstnancům, a proto ve třech domech, kde budou imobilní klienti, bude také speciální technické vybavení pro ulehčení jejich fyzické námahy při manipulaci s klienty.

■ Bude Čtyřlístek schopný v nových podmínkách uspokojit i zájem nových žadatelů o jeho služby?

Naše kapacita po transformaci je daná, v současné době je zcela naplněna. Může se stát, že do doby završení transformace budeme mít volnou kapacitu, přijímat nové klienty však nemůžeme, dokud nebude transformační proces ukončen kolaudací posledního domu. Je to kritérium nepochopitelné, ale jeho nedodržení by znamenalo přijít o dotační peníze, což si samozřejmě nikdo nedovolí. Žadatelů o naše služby máme velké množství a všechny je uspokojit určitě nedokážeme.

Rozhovor připravila: BOHDANA RYWIKOVÁ